Pomozte nám upravit faru tak,
aby odpovídala potřebám farníků i návštěvníků.


Každý správný starý dům se šikmou střechou má půdu. Pokud je tento dům propojen s kostelem, je farou, a má tedy farní půdu. Když se tato půda zútulní, stává se farním podkrovím, které je možno využívat i jinak, než bylo původně myšleno architektem.

Na začátku devadesátých let změnu z prázdné půdy na farní podkroví viděly i krovy jablonecké fary. Byl to čas velmi aktivní, budovalo se rychle a ještě rychleji vzniklé prostory naplnili lidé při různých aktivitách. Farní podkroví tak zažilo mladé turisty, železniční modeláře, nadšené fotografy s jejich vývojkami a ustalovači. V podkroví také vznikly dva časopisy, které vychází dodnes. Hlavně však bylo prostorem pro setkávání dětí a mládeže. Jak šla doba, rozkvět kroužků ustal a z místností se stalo podkrovní ubytování a redakce časopisu.

Zub času

Doba však také působila na stavební úpravy, které z půdy udělaly před třiceti lety farní podkroví. Asi nejvíce čas zapracoval na zateplení prostor, kdy byla použita foukaná termoizolace. Jak ukázaly sondy, je dnes značně sesedlá, a tedy místy zcela chybí a teplo z prostoru tak utíká. Nejenom tedy že to je nehospodárné, ale podkroví je v zimě nevytopitelné – tedy prakticky nepoužitelné. Zub času se projevil i na vzhledu a funkčnosti celého podkroví.

 

 

Rekonstrukce farního podkroví

Již v loňském roce se v předstihu kompletně zrekonstruovalo celé sociální zázemí na patře, které tvoří dvě toalety a dvě koupelny. Letos na podzim začne druhá etapa této velké rekonstrukce, kdy se odstraní všechny staré nevyhovující úpravy a kompletně se nahradí nevyhovující tepelná izolace za novou. Opraví se podlahy, prostor se rozdělí novými příčkami, doplní se bezpečná elektroinstalace, odpovídající dnešním předpisům. Vznikne i nová kuchyňka se základním vybavením pro ubytované, aby nemuseli dvě patra níže do přízemí.

 

 

Nová společenská místnost

Podkroví však nabídlo i řešení potřeby další společenské místnosti. S ohledem na rozvíjející se život farnosti, je stále obtížnější najít prostory pro pravidelné schůzky – místnosti v přízemí jsou zejména v pátek plné, přičemž například Schola potřebuje ještě nazkoušet hudební doprovod mše. V podkroví je ještě jeden velký a zajímavý prostor, který přiléhá k věži kostela a sloužil jako farní knihovna. Je dokonce dvouúrovňový (zabírá dvě patra) ale jako knihovna moc praktický nebyl. Bylo tedy rozhodnuto knihy vytřídit a ty zajímavé a hodnotné přemístit do přízemí, blíže čtenářům. Tím se uvolní tento prostor pro zařízení nové velké společenské místnosti.

 

 

Rekonstrukce přece umíme

Věříme, že i díky vaší pomoci se podaří zase další velký kus naší fary udělat hezčím, příjemnějším a funkčnějším. Jistě si vzpomenete na změny, které se udály v přízemí fary. Hned při vstupu na faru vás přivítá příjemnými barvami chodba, která měla dříve snížený podhled, nad kterým byla změť kabelů. Dnes přiznává původní výšku a její stěny zdobí historické reprodukce. Útulné prostředí společenské místnosti přímo zve k posezení se zajímavou knížkou, nově vybavená farní kuchyně k tomu nabídne něco dobrého na stůl.

 

 

Financování celého projektu rekonstrukce

Prostředky na plánované stavební úpravy jsou zajištěny z velké části z farního rozpočtu. Jak to tak bývá, během prací se jistě objeví další věci, které bude potřeba udělat navíc. Také vybavení novým nábytkem, lůžkovinami, svítidly a jinými drobnostmi jistě bude něco stát. To, které je v podkroví dnes, už potřebuje vyměnit.

Proto si dovolujeme požádat o vaši podporu. Nejvíce o tu duchovní, modlitby za zdar díla aby v budoucnu sloužilo k rozvoji naší farnosti, přivedlo k nám zajímavé hosty, kterým nabídne příjemné zázemí, či posloužilo dalším účelům spojených s pastorací.

Samozřejmě, i ta finanční podpora projektu je důležitá. Některé nedělní sbírky budou zcela věnovány tomuto dílu. Bude to předem oznámeno a věříme ve vaši štědrost. Je také možné přispívat přímo na účet farnosti, pod článkem je QR kód a jsou připojeny platební údaje, které váš příspěvek nasměrují do fondu projektu rekonstrukce podkroví.

 

číslo farního účtu na opravy:    200 133 2479/2010    VS: 999