Modlitební setkání

Modlitební setkání

Růženec ve Mšeně

Každé úterý po mši svaté se v 19 hodin ve Mšeně koná modlitební setkání. Na programu je modlitba růžence a duchovní téma.
Kontakt: Jaroslava Kernerová

Farní evagelizační buňky

Modlitební skupinky se scházejí jednou týdně k modlitbám chval a díků, četbě a rozjímání Písma, duchovnímu slovu a také přímluvné modlitbě a sdílení. Společenství je otevřené novým zájemcům.
Kontakt: Regina Matulová

Večery chval

Každou druhou středu v měsíci v 19 hodin v kostele chválíme Boha písněmi za doprovodu hudebních nástrojů.
Kontakt: Jitka Majtánová

Modlitba breviáře

Každý všední den v 8 hodin se můžete připojit k modlitbě ranních chval v adorační kapli kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Kontakt: Ludmila Macková

Polední modlitby

Každý všední den se ve 12 hodin koná v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova modlitba Anděl Páně, modlitba ke sv. archandělu Michaelovi a za zemřelé. Přijít do kostela lze přes adorační kapli.
Kontakt: Pavel Mikuš

 

Pokud se chcete zapojit a nevíte přesně na koho se obrátit, získáte telefonní kontakt ve farní kanceláři