Výuka náboženství

Výuka náboženství

Hodiny náboženství se konají ve školním roce 2023 / 2024 na faře podle následujícího rozvrhu:

 

kdy pro koho vyučující téma
Čtvrtek 15.30 2. stupeň P. Štěpán Smolen Seznámení s Biblí

Čtvrtek 16.30

1. stupeň – děti, které ještě nebyly u svatého přijímání Monika Pospíšilová Počáteční katecheze

Pátek 14.15

1. stupeň – děti, které již byly u svatého přijímání P. Štěpán Smolen Katechismus a církevní rok

Pátek 15.30

1. stupeň – děti, které se chystají na 1. svaté přijímání P. Štěpán Smolen Příprava na 1. svaté přijímání

 

Případné termínové změny vyhrazeny, aktuální termíny je možno ověřit v kalendáři.