filiální kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Kostel byl postaven majitelkou panství Skály Marií Polyxenou hraběnkou Desfoursovou v letech 1685–1687 jako kostel nový, kamenný, zasvěcený sv. Anně. Jeho předchůdcem byl kostel nejspíše dřevěný, neznámého zasvěcení, dříve sloužící i protestantům. Věž byla přistavěna v roce 1706. Zprvu šlo o kostel filiální, patřící k faře ve Bzí. V roce 1737 došlo z iniciativy vrchnosti ke zřízení samostatného jabloneckého farního úřadu, a tím k osamostatnění zdejší duchovní správy. Anenský kostel byl v průběhu let mnohokrát opravován a přestavován. Z větších oprav je možno uvést zejména rok 1774, kdy byl obnoven dosud zachovaný pozdně barokní krov, nebo 1802, kdy již hrozilo zřícení horní části kostelní věže. V letech 1840–1842 byla přistavěna severní a západní zákristie a oratoř. Původně barokní fasáda byla vystřídána až do současnosti zachovanou fasádou novorenesanční. Novodobější úpravy interiéru koncem 19. století – vymalovaný strop a nová podlaha – pocházely z dvacátých let 20. století. V sedmdesátých letech 20. století proběhly většinou menší opravy nevalné kvality. Kostel byl však záhy uzavřen. Postupně bylo odvezeno vnitřní vybavení i s hlavním oltářem, zůstaly jen zašlé lavice. Zcizeny byly varhanní píšťaly.
První větší opravy proběhly z prostředků jablonecké římskokatolické farnosti a litoměřického biskupství za finanční účasti města a státu v letech 1995–2002. V září 2006, při příležitosti Dne evropského dědictví, byl zrekonstruovanýkostel slavnostně předán k užívání. Zvláštní pozornost si v kostele zaslouží zejména brilantně zrestaurovaná vitrážová okna s postavami světců, unikátní lustr z českého křišťálu ve formě trnové koruny od designéra Jaroslava Bejvla ml. a nové třímanuálové varhany. Kostel nebyl odsvěcen, a proto může být používán i pro římskokatolické bohoslužby. Kostel dnes slouží zejména kulturním účelům jako sezonní výstavní a koncertní prostor.

V kostele je sloužena svatoanenská mše k patronce města (svátek sv. Anny a Jáchyma připadá na 26. července). Přesný termín prosím ověřte v Kalendáři na webu a nebo ve Farním listu.

 

Nejbližší události v místě (rozmezí od 20.7. do 30.7.2024)

Den Čas Druh intence
sobota
27.7.
10:00 Mše svatá

   

Místo uskutečnění

50.7227822N, 15.1684278E

Sdílejte info