Blog - Úvodník Farního listu

Jílek mámivý nebo plevel?

Jílek mámivý nebo plevel?

Krásné Ježíšovo podobenství o plevelu (Mat 13, 24–30), který roste společně s pšenicí, a chudák zemědělec řeší, jak se k tomu postavit, by totiž mělo doslova znít „Podobenství o jílku mámivém“. Tak lze totiž přesněji přeložit řecké slovo „zizani“, které onen plevel označuje.

Číst dál
Kněz

Kněz

„Kněz je láska Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.“ To znamená: V knězi a skrze kněze chce Kristus, Syn Boží, který se stal člověkem, nadále působit ve světě pro spásu duší.

Číst dál
Jako laň…

Jako laň…

„Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po Tobě, Bože.“ Překrásný biblický starozákonní žalm č. 41, který se zpívá nejen na Bílou sobotu, ale i na pohřbech.

Číst dál
Nezapomeň snít

Nezapomeň snít

V roce 1996 vyšla v naší farnosti péčí nakladatelství Civitas sídlícího tehdy na janovské faře stejnojmenná knížka. Šlo o překlad titulu pro mladé Vergiss das Träumen nicht od manželů a rodičů čtyř dětí Hanse a Marie-Therese Kuhn- Schädlerových, působících ve švýcarské katolické církvi v oblasti vzdělávání. Co to má společného s námi?

Číst dál
Zpytování svědomí (pro velikonoční dobu)

Zpytování svědomí (pro velikonoční dobu)

Mnozí mají výčitku svědomí, že přehlíželi páteční posty – v závodní jídelně se o dni, kdy si připomínáme Ukřižování Páně, třeba oblažili řízkem a tento defekt kajícnosti pak nevyrovnali, jak katechismus stanovuje, ani dobrým skutkem ani modlitbou.

Číst dál
Rouhal se!

Rouhal se!

Takový byl výrok velekněze, když Ježíš na jeho výzvu a zapřísahání vyznal, že je Mesiáš, Spasitel a Syn Boží. „Rouhal se, nač ještě potřebujete svědky.“ (Mat 26,65).

Číst dál
O zmrveném popelci a zábavném kalendáři

O zmrveném popelci a zábavném kalendáři

Přislíbil jsem Farnímu listu úvodník, nechal ho na poslední chvíli a teď nastala Popeleční středa, což je pro psaní úvodníků velmi hloupý den. Hrozí, že si jakožto člověk zdevastovaný dvanácti hodinami hladu, vybiji hněv na čtenářích, a hrozí to tím spíš, že jsem byl letos zklamán popelcem. Zatoužil jsem ho totiž dostat taky. Jenže sám sobě ho farář udělit nemůže.

Číst dál
Věrohodnost

Věrohodnost

V hlavě mi i po asi deseti letech utkvělo podobenství nedávno zemřelého papeže Benedikta XVI., civilním jménem Josefa Ratzingera, k jeho knize „Úvod do křesťanství“. 

Číst dál
Otcovo srdce

Otcovo srdce

Když člověk slyší spojení těchto dvou slov, vybaví se mu spousta otázek, představ, myšlenek, vzpomínek… Rodina, rodiče, vlastní otec, kterému někdo říkal táto, tatínku a někdo možná nikdy ne. Vybaví se vztah. Možná spolehlivý, bezpečný přístav, ale možná také bolestné ticho a neviditelné zdi, které rozdělují. Snad dokonce důvěra v troskách, samota a snaha zasloužit si uznání, koupit si lásku za výkon… jako bys byl sirotek.

Číst dál
Lidé, čtěte!

Lidé, čtěte!

Usedám k tomu, co brzy bude úvodníkem, a v hlavě se srocují témata. Každé z nich chce ven. Každé se domáhá, aby právě ono bylo to vyvolené, které vyplní nečtenou první stranu Farního listu. 

Číst dál
Zbytečné varhany?

Zbytečné varhany?

Trvalo to pět let, stálo to šest milionů a k čemu to všechno bylo? Copak by nám nestačily elektrické klávesy za pár tisíc? Yamaha by se pěkně píchla do elektřiny a o doprovod ke mši by bylo postaráno.

Číst dál
Resilience

Resilience

Resiliencí obvykle rozumíme „psychickou“ houževnatost, nezdolnost jedince, schopnost vyrovnat se s „ranami osudu“, dobře žít a jednat navzdory biologickým, psychologickým a psychosociálním vývojovým rizikům (z Wikipedie). 

Číst dál
O Faráři arském, plešatých andělech a personální podvýživě

O Faráři arském, plešatých andělech a personální podvýživě

Není to ani čtrnáct dní. Zmateně jsem se toulal ulicemi města Villefranche-sur-Saone a přemítal, kudy k Arsu. Mapu jsem neměl, chytrý telefon taky ne a na domorodce se mi koktat nechtělo.

Číst dál
Gravitační vlny

Gravitační vlny

Dvakrát za sebou jsem se s úžasem vydržel dívat na více než tříhodinovou přednášku o tom, jak se vědcům po více než 50 letech snažení podařilo 14. září 2015 detekovat gravitační vlny vzniklé ze srážky dvou obřích černých děr v závěrečné fázi vzájemné rotace a vzdálených od nás 1,2 miliardy světelných let, která se odehrála právě před 1,2 miliardami let.

 

Číst dál
Jablonec poutním místem?

Jablonec poutním místem?

Přemítal jsem, čím naši živou farnost ještě více oživit. I napadlo mě, že nejoživenější místa v církvi, bývají ta poutní. Těší se čilému ruchu, přísunu finančních prostředků a monumentálním stavbám. Jak však proměny dosáhnout?

Číst dál
12