Další aktivity ve farnosti

Další aktivity ve farnosti

Farní knihovna

Na faře si lze zapůjčit domů knihy s duchovní tematikou. Zájemci si mohou titul sami vybrat ve společenské místnosti a zapsat se zde do výpůjční listiny.
Kontakt: P. Štěpán Smolen

Farní tábor stanový

Letní stanový tábor je pořádaný během hlavních prázdnin v podsadových stanech. Děti zde mají možnost zažít blízkost Boha v tábornických podmínkách, něco se naučit a užít spoustu zábavy.
Kontakt: Jakub Horák

Farní tábor pod střechou

Děti ve věku 6–15 let jsou zvány, aby  prožily jedenáct dnů v Boží přítomnosti. Program je založený na hrách, modlitbě a času stráveného spolu.
Kontakt: Jan Nepomuk Praus 

Nedělní florbal

 Milovníci sportu a speciálně florbalu od 13 let (kluci i holky) jsou zváni ke společné hře. Ta se koná obvykle v neděli v 16:00 v městské hale zhruba jednou za tři týdny. Uskutečnění akce se odvíjí podle počtu zájemců.
Kontakt: Jan Nepomuk Praus

 

Pokud se chcete dozvědět více a nevíte přesně na koho se obrátit, získáte telefonní kontakt ve farní kanceláři.