Naše farnost se podílí na hudebním setkání dvou pěveckých sborů z partnerského města Kaufbeuren se sborem Izerína z Jablonce nad Nisou. Na německé straně jde o sbory „bona vox“ a „Ü60 Chor“ (sbor „nad 60“), vedené sbormistrem a varhaníkem Albinem Wirbelem, bývalým regenschorim naší sesterské farnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Neugablonz.

Zahraniční zpěváci s jabloneckým sborem Izerína (při Centru sociálních služeb, p. o.) se sbormistrem Jiřím Kounem nacvičí české a německé písně ke společnému provedení na veřejnosti. Ü60 Chor je aktivitou pro seniory podporovanou městem Kaufbeuren, podobně jako naše Izerína městem Jablonec.

Návštěva se uskuteční v posledních dnech srpna pod zastřešujícím názvem V Jablonci opět Idyla / Die Idylle wieder in Gablonz. Název odkazuje na skladbu, kterou v roce 2018 věnoval autor A. Wirbel k poctě městského přátelství mezi Jabloncem a Kaufbeurenem. Speciálně pro letošní setkání v Jablonci jeden z německých zpěváků, Willi Kunstin, otextoval píseň Hanse Naumilkaata slovy věnovanými hodnotě přátelství. Klíčovými výrazy písně jsou slova dávat a brát, podle kterých je nazváno i společné závěrečné vystoupení.

 

 

Přátelství je dávat, brát,         Freundschaft ist geben, nehmen,
vždy důvěřovat!                       Freundschaft heißt Vertraun!
Odstraň hráze, které děli,         Baue Grenzen ab, die trennen,
poznej lépe své sousedy,          lerne deinen Nachbarn kennen,
důvěru dej každému,                zeig ihm, dass du ihm vertraust,
svoji náruč otevř mu.                breite deine Arme aus,
 
(překlad Sylvie Staňková)

 

Pro veřejnost se uskuteční dva koncerty v kostelích:
  • varhanní recitál Albina Wirbela „V Jablonci opět Idyla“ v úterý 29. 8. v 17 hodin v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova (současně jde o závěrečný koncert Jabloneckých hudebních úterků)
  • společné vystoupení obou německých sborů s jabloneckým sborem Izerína nazvané „Dávat a brát / Geben und nehmen“ ve středu 30. 8. v 17 hodin v kostele sv. Anny.

Smyslem akce je podpora osobních kontaktů, impulsy pro nová setkání mezi občany partnerských měst Kaufbeuren a Jablonec nad Nisou a výměna zkušeností z práce na tak radostném poli, jakým je společné muzicírování. Důležité jsou i připomínky společného dědictví: sborového zpěvu, písní, spolků a osobností z oblasti kultury, které svým osudem propojují naše města.

Kromě vystoupení v kostelích připravujeme pro vzácné návštěvníky – z nichž většina nemá k našemu městu a zemi žádné rodinné vazby, a to ani v minulých generacích – další program pro seznámení se s naším městem, farností a Jizerskými horami. Budeme vděční za případnou pomoc a zejména za hojnou návštěvu koncertů, protože jedním z největších darů pro druhé je čas a pozornost jim věnované.

Přijďte si poslechnout – u nás málo známé – německé písničky a hlavně si v závěru středečního koncertu spolu s oběma sbory zazpívat písně známé i nám. Potěší nás samotné i zpěváky ze všech sborů.

Akce je podpořena Česko-německým fondem budoucnosti jako projekt pod názvem V Jablonci opět Idyla, na kterém se podílí naše farnost a Rada pro seniory města Kaufbeuren. Setkání dále podporují: Statutární město Jablonec nad Nisou, město Kaufbeuren, Centrum sociálních služeb, p. o., Kultura Jablonec, p. o., nadace Jablonecké varhany i řada jednotlivců. Organizačně zajišťuje Musica Varia. Záštitu nad setkáním převzala Jana Hamplová, náměstkyně pro kulturu a sociální věci města Jablonec nad Nisou.

Borek Tichý