V sobotu 22. dubna 2023 se u našich varhan setkalo asi 25 varhaníků z celé diecéze na pravidelném setkání, které pořádá pan Radek Rejšek, diecézní organolog. Pozval také tři významné (a lákavé) hosty, kteří měli co říci. Po přivítání se všichni přesunuli na kůr, kde první host, pan Vladimír Roubal, setkání zahájil krásnou improvizací na naše varhany. Působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově a je znám právě svou schopností varhanní improvizace. Pak už následovalo zajímavé předvedení snad všech možností a kombinací rejstříků, spojek a kombinací s mnoha praktickými radami pro využití při liturgickém doprovodu mší. Pan Roubal byl při svém povídání u hracího stolu doslova obklopen dychtivě poslouchajícími varhaníky.

 

Vladimír Roubal u varhan

Vladimír Roubal u varhan

 

Jako druhý host byl pozván pan Jiří Kocourek, který barvitě popsal průběh restaurování nástroje. Kdo jiný by mohl tak dobře popsat celé dílo firmy Hermann Eule Orgelbau, než autor koncepce opravy. Pak pozval varhaníky v malých skupinkách do varhanního stroje, kde popsal jednotlivé díly celé pneumatické traktury. Bylo to ozvláštněno tím, že k hracímu stolu usedl třetí host setkání, pan Martin Maxmilian Kaiser, varhaník a autor hudebních publikací. Pro mnohé varhaníky bylo jistě ojedinělou příležitostí slyšet a vidět, co vše se tam při hře děje, klapání ventilů, pohyb měchů a míšků i odfukování rejstříkových relé při registrování.

 

aplaus panu Kocourkovi

aplaus panu Kocourkovi

 

Pan Kaiser představil svou nejnovější publikaci Bedřich Antonín Wiedermann: Česká varhanní legenda. Ta odhaluje pozapomenutý životní osud a dílo největšího českého varhanního virtuosa první poloviny 20. století. Na kůru tak proběhla hudební část, na kterou navázalo zajímavé povídání, již v teple společenské místnosti na faře.

 

hosté setkání

hosté, zleva: Vladimír Roubal, Jiří Kocourek, Martin Kaiser

 

Odpolední program setkání byl vyplněn procházkou za dalšími jabloneckými třímanuálovými varhanami, v kostele Svaté Anny a kostele ThDr. Karla Farského. Jak zaznělo od pana Rejška, Jablonec je ojedinělý právě existencí tří velkých varhan v centru města. I k těmto dalším nástrojům účastníci setkání měli možnost si sednout a vyzkoušet jejich zvukové možnosti. Vraceli se ke svým varhanám po celé diecézi jistě velmi spokojení z vydařeného setkání.

text a foto: Irena a Jiří Kreiselovi
www.jabloneckevarhany.cz