Ve farním kostele probíhají poslední práce, spojené s restaurováním. Varhany již hrají a probíhá poslední náročná etapa, intonace varhan. Ta zajistí, že varhany získají zpět svůj zvukový výraz, se kterým byly před devadesáti lety vystavěny. Od předání díla nás tedy dělí poslední týdny. Začínají se uklízet balkony kostela, kde byly uskladněny píšťaly, na své místo se vrací lavice. Varhanní kůr je sice stále plný nářadí a posledních sad píšťal, ale i ty budou brzy na svých místech.

 

prospekt po restaurování

foto opraveného prospektu

 

Varhany se poprvé rozezní pro veřejnost v neděli 6. listopadu 2022, kdy budou při hlavní mši svaté od 9.30 slavnostně požehnány naším biskupem Mons. Janem Baxantem. Hudební doprovod mše v úvodu zajistí pěvecký sbor IUVENTUS, GAUDE! Varhany se naplno rozezní až po jejich posvěcení v začátku slavnostní mše. K jejich třem manuálům a jedné pedálnici se posadí varhanice Jiřina Marešová, která pravidelně v Jablonci koncertuje během letních koncertů. Věříme, že tato mše bude důstojným díkůvzdáním za boží přízeň v průběhu celé náročné opravy varhan.   

O pouhé dva dny později, 8. listopadu v 18 hod pořádáme první koncert, který jsme nazvali jednoduše, PRVNÍ KONCERT. Bude poděkováním všem dárcům, sponzorům i všem, kdo nás podporovali modlitbou či nám drželi palce. K varhanám tentokráte usedne varhaník Přemysl Kšica s doprovodem Jiřího Pohnána na trubku. Na koncert nejsou prodávány vstupenky, ale bude možno přispět do pokladniček nadačního fondu. Výše příspěvku je na vás, samozřejmě. Získané prostředky v této veřejné sbírce budou použity pro dofinancování opravy varhan a také pro jejich správný servis a ladění v následujících letech. Minimálně do konce roku zůstane také otevřena možnost adopce píšťal. Blíží se Vánoce a adopce, potvrzená Adopčním listem varhanní píšťaly může být unikátním dárkem.  S tím, že na koncert nejsou prodávány vstupenky, doporučujeme včasný příchod a dobré oblečení (asi už bude zima).

Irena a Jiří Kreiselovi
Nadační fond jablonecké varhany

 

plakát v pdf ke stažení