Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou  
•   Home  •  Downloads  •  Your Account  •  Forums  •
Nabídka

· Bohoslužby
· Bude
· Bylo

· Oznámení
· Archiv
· Úvodník FL
· Poděkování

· Letní tábory
· Pronájem prostor

· Úmysly
· Historie farnosti
· Verze k tisku

· Fotogalerie
· Soubory ke stažení

· Smíření

· Kontakty
Hledat


Pokročilé vyhledávání
Bude: 200 LET EVANGELÍKŮ V JABLONCI
29. června 1820 se na katolické faře u kostela sv. Anny (dnešní Dům Jany a Josefa V. Scheybalových) konala první evangelická bohoslužba v Jablonci nad
Nisou. Stalo se tak zejména díky osobní vstřícnosti duchovních obou církví, které v té době oficiálně k sobě neměly vůbec blízko. Kulaté výročí této
výjimečné události, která je vlastně začátkem veřejného působení evangelíků v našem městě, si katolíci s evangelíky (a dalšími konfesemi a zájemci)
chtějí připomenout i za účasti evangelické farnosti z Kaufbeuren jako symbolu společných kořenů. Mělo by se tak stát v předvečer výročí v neděli 
28. června 2020 odpoledne. O podrobnostech budeme informovat.Vložil(a): - Úterý, 07.01. 2020 - 12:39:35 (10 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 732 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Bude: Dopis farníkům

Vážení farníci.

Blíží se jedna z největších změn v hospodaření církve – finanční odluka církve od státu. Proto nastávají i změny ve financování našich farností. V souvislosti s tím bychom Vás rádi informovali o činnostech, které jsou pro dobré fungování našich farností nezbytné a zároveň Vás požádali o jejich podporu. Ta se týká jednak platů zaměstnanců farnosti (3 pracovníci, cca 30 tisíc korun měsíčně) a jednak aktuální větší finanční potřeby farnosti – nyní výmalba kostela před instalací opravených varhan (rozpočet je přibližně na 3 milióny korun).

Vzhledem k tomu, že příspěvky od státu na činnost církví se každý rok o 5 % snižují, přestávají být peníze z biskupství na výplaty pro pastorační asistenty. Tito pracovníci jsou důležitou pomocí nám a panu děkanovi při správě našich farností a výuce náboženství. Od roku 2020 budou hrazeni z peněz naší farnosti – tj. nás, biskupství na ně již přispívat nebude.

Jak si představujeme Vaši podporu? Budeme rádi hlavně za pravidelný finanční dar na činnost, kterou si vyberete. Jakákoliv částka, kterou si můžete dovolit pravidelně věnovat, bude vítána. Můžete se stát „finančními patrony“ některé oblasti života farnosti.

Základní vzdělávání náboženství - variabilní symbol: 222 Plat vyučujícího. Jedná se o výuku náboženství a aktivity s dětmi na faře.

Péče o nemovitosti farností - variabilní symbol: 333 Plat údržbáře. Jedná se o pomoc při drobné údržbě a opravách osmi kostelů, jedné kaple a čtyř far - ve všech farnostech děkanství. (Jablonec, Janov, Lučany, Rychnov, Rýnovice)

Administrativní činnosti fary - variabilní symbol: 444 Plat farní hospodářky, která především vyřizuje závazky a pohledávky farností, kontroluje nájemní smlouvy, eviduje pokladnu, a připravuje podklady pro vikariátní účetní.

Dary na ostatní aktuální potřeby našich farností – variabilní symbol: 555 V současné době bude využíváno především na výmalbu kostela před instalací opravených varhan.

Víme, že přispíváte na nedělní sbírky a díky Bohu za to. Ze sbírek se hradí elektřina, voda, plyn, bohoslužebné potřeby, opravy, údržba, provozní náklady, farní akce a mnoho dalšího. Přibližně deset z nedělních sbírek odchází každý rok na biskupství pro konkrétní účely (na misie, Charitu, pojištění diecéze, církevní školství, Svatou zemi, Den Bible, TV Noe, bohoslovce, Svatopetrský haléř, křesťany Blízkého východu). Také Tříkrálová sbírka se odesílá každoročně na podporu konkrétního projektu.

Tato prosba však předpokládá, že budete na účet číslo: 220 099 5750/2010 u Fio banky, pravidelně měsíčně posílat částku pod variabilním symbolem projektu, který chcete finančně podpořit. Na konci roku Vám rádi vystavíme potvrzení o výši daru, který si pak můžete na základě zákona č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dle § 15 a § 20 uplatnit u zaměstnavatele, nebo v daňovém přiznání, jako odečitatelnou položku pro výpočet daňové povinnosti. V případě jednorázového daru na vybraný projekt, napište do zprávy pro příjemce jednorázový dar a potvrzení Vám vystavíme ihned. Ohledně těchto potvrzení se obracejte na faře na paní Mackovou. Můžete i telefonicky - na číslo 483 312 327.

Příspěvek můžete formou trvalého příkazu začít posílat již nyní.

Jsme otevřeni Vašim dotazům a děkujeme vám všem, kteří se rozhodnete podpořit fungování své farnosti jakoukoliv pravidelnou částkou.

Bůh vám zaplať za vaši štědrost a zodpovědnost.

Za ekonomickou radu farnosti P. Oldřich Kolář

Vložil(a): - Úterý, 10.12. 2019 - 14:08:29 (26 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 4042 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Oznámení: BUĎME ZODPOVĚDNÍ
Na říjnové farní pastorační radě jsme probírali problém naší poslední pouti do Želiva, která jinak byla velice krásná, i když bylo hodně objížděk. 
Jedná se o to, že z přihlášených (zapsaných) poutníků jich 10 nepřišlo, a proto se muselo dost peněz doplácet. Našlo se ale několik dobrých lidí, 
kteří dluh doplatili. Tím jim také moc děkuji! Není to ale problém jen této pouti, častokrát více zapsaných lidí chybí. My objednáváme autobus 
(menší či větší) podle počtu zapsaných a osob. Když pak více lidí chybí, chybí i peníze na zaplacení a pro zúčastněné je to dražší, nebo i doplácíme
z farních peněz. Určitě se mohou přihodit komplikace na poslední chvíli, ale nemyslím, že by se to stalo hned deseti lidem. Pokud se zapíšete a 
nemůžete, byli bychom rádi, kdybyste to včas nahlásili. Jednalo se proto na farní radě i o tom, že by se případně vybíraly zálohy. A s tím vším
souvisí moje prosba: „Nenašel by se v naší farnosti někdo, kdo by se o tyto naše poutě postaral?“
S díkem P. Kolář
Vložil(a): - Úterý, 03.12. 2019 - 11:18:15 (12 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 1079 bytů | Oznámení | Hodnocení: 0)
Bylo: ADVENTNÍ VĚNCE
Na začátku mše svaté o 1. neděli adventní 1. prosince od 9.30 se budou žehnat adventní věnce v kostele na Horním náměstí.
Vložil(a): - Úterý, 03.12. 2019 - 11:16:00 (11 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 155 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: RORÁTY
V době adventní se opět budou konat tradiční rorátní mše svaté při svíčkách. V letošním roce to bude vždy v úterý a v sobotu ráno v 6 hodin v zimní
kapli. Úterní mše svaté v 18 hodin a sobotní mše svaté od 8 hodin v adventní době nebudou.
Vložil(a): - Úterý, 03.12. 2019 - 11:15:21 (21 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 282 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
V pondělí 2. prosince se konají hovory o víře, biblická hodina bude v pondělí 16. prosince. Setkání začínají po večerní mši svaté od 19 hodin v sále
na faře. 
Vložil(a): - Úterý, 03.12. 2019 - 11:13:56 (20 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 209 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: VEČERY CHVAL
Srdečně zveme na Večery chval, které se konají tento měsíc ve středu 4. prosince od 19 hodin (po mši svaté) v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na 
Horním náměstí. Přijďte chválit Pána před Nejsvětější svátostí písněmi (zejména z Hosany).
Vložil(a): - Úterý, 03.12. 2019 - 11:13:07 (19 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 285 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: SLAVNOST PANNY MARIE
V pondělí 9. prosince církev oslavuje Pannu Marii počatou bez poskvrny dědičného hříchu. Tento den bude mše svatá jako obvykle v 18 hodin. Je to tzv.
doporučená slavnost, tedy s účastí na mši svaté. Pro koho je to jen trochu možné, měl by se mše svaté zúčastnit, neboť v jiných zemích je to zasvěcený
svátek. 
Vložil(a): - Úterý, 03.12. 2019 - 11:12:13 (14 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 363 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: SETKÁNÍ SENIORŮ
Obvyklé setkání seniorů bude ve středu 11. prosince od 16 hodin na faře. Na programu je tradiční předvánoční zpívání s Olinkou Valentovou.
Vložil(a): - Úterý, 03.12. 2019 - 11:11:25 (16 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 172 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: ZPOVĚDNÍ DEN
Předvánoční zpovědní den bude v pátek 20. prosince od 9 hodin na faře.
Vložil(a): - Úterý, 03.12. 2019 - 11:10:49 (22 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 104 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
2219 článků (222 stránek, 10 článků na stránku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Přejít na:
Teplota
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
3 °C
18.1.2020
Aktuality
Aktuality | Archív aktualit |
06. 01. 2020 - Farní list na leden ve formátu PDF je ke stažení zde.
25. 03. 2019 - Aktuální informace k jabloneckým varhanám a přípravě jejich opravy najdete zde.
26. 06. 2017 - Fotky - Kněžské svěcení Cyrila Tomáše Matějce zde
23. 06. 2017 - Fotky - Biřmování a Boží Tělo 2017 zde
22. 06. 2017 - Fotky - požehnání Wallerovy kapličky na Rádle v neděli 19. 6. 2017 zde
05. 09. 2016 - Předběžný rozvrh náboženství pro rok 2016/17 naleznete zde.
08. 06. 2011 - Zde si můžete stáhnout seznam knih, které jsou k dispozici ve farní knihovně.
Počítadlo


Přihlášení do administrace
Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou
Horní náměstí­ 12 466 01 Jablonec nad Nisou
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.17 sekund
:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::