Od prvního článku o rekonstrukci farního podkroví se už mnohé změnilo. Dnes pozorný návštěvník může zaslechnout otevřenými okny podkroví čilý ruch, bouchání a hlasy. Ano, rekonstrukce farního podkroví již začala.

Začátek rekonstrukce

Rekonstrukce začala vlastně už vloni, kdy vznikly prvotní myšlenky něco s oním prostorem pod střechou fary podniknout, vylepšit jej tak, aby se dal dobře používat. Na přelomu loňského a letošního roku vznikly dvě nové moderní koupelny a wc. Spolu s tím na chodbě přibyly úsporné boilery – aby se teplá voda nemusela ze suterénu tlačit až nahoru. A taky je lze lehce ztlumit, když podkroví bude prázdné, tedy šetřit.

Už tehdy, při budování koupelen se také prokázalo, že tepelná izolace střechy a venkovních stěn zcela dosloužila a na některých místech prakticky chyběla. Byla nahrazena novou izolací a koupelny už dobře slouží.

 

Vznik stavebního projektu

Od zimy se také pracovalo na stavebním projektu, který zdokumentoval stávající stav a zaměřil všechny prostory a hlavně stavební části, které podkroví tvoří. Spolu s těmito technickými plány se začala tvořit idea, jak podkroví nově prostorově zorganizovat tak, aby dobře sloužilo plánovanému využití. V současné době je vše skresleno, změřeno, spočteno, zkontrolováno, zakresleno nové … prostě je již dáno, jak podkroví bude vypadat. Na faře se také pravidelně schází skupinka zainteresovaných lidí, kde se setkává architektka s projektantem, stavební firmou a samozřejmě s děkanem a dalšími přizvanými.

 

 

Vyklízení prostor

Od úvodního článku také došlo k důkladnému a důslednému vyklízení prostor. Jeden z velkých úkolů byl vynosit snad tuny knih z bývalé farní knihovny, která se stane novou společenskou místností. Těchto prací se chopili dočasní obyvatelé fary, kteří se tak odvděčili za střechu nad hlavou. Knihy jsou nahrubo roztříděny a umístěny v depozitu, aby se velká část mohla vrátit do nové knihovny v přízemí, kde bude lépe dostupná farníkům. Místnost je již prázdná a architektka navrhuje řešení, jak tento neobyčejný prostor využít co nejlépe.
Spolu s knihovnou se vyklízely všechny skladové prostory, kde se za mnoho let nashromáždilo mnoho haraburdí. Kdo má dům ví, že na půdu se „vleze vše“ a podle toho to tam také vypadá…

 

 

Velká brigáda s kontejnerem

Vyklízení finišovalo minulý víkend, kdy brigádníci vystěhovali vše staré, dožilé z podkroví do obrovského kontejneru. Mnoho věcí, které se na faru „dostalo darem“ dobře posloužilo po mnoho let. Pokud však podkroví má znovu, dobře a dlouho sloužit návštěvníkům fary, musí k novým prostorám ladit i nové vybavení.

Finiš byl nutný, protože od července začne další fáze rekonstrukce, ta stavební a prostory musí být na pohyb stavebníků připraveny a vyprázdněny.

 

 

Nový leták

O projektu rekonstrukce farního podkroví byl připraven barevný letáček, který poslouží k informování, proč se farnost rozhodla jít do takových velkých změn, které jistě budou spojeny s nemalými náklady a samozřejmě s velkými starostmi.

 

 

Dva miliony korun na plánované stavební úpravy podkroví jsou zajištěny z velké části z farního rozpočtu. Doufáme, že další milion korun se nám podaří získat od sponzorů a drobných dárců. Jak to tak bývá, během prací se jistě objeví další věci, které bude potřeba udělat navíc. Také vybavení novým nábytkem, lůžkovinami, svítidly a jinými drobnostmi bude něco stát. Proto si dovolujeme požádat o vaši podporu. Nejvíce o tu duchovní, modlitby za zdar díla, aby v budoucnu sloužilo k rozvoji naší farnosti, přivedlo k nám zajímavé hosty, kterým nabídne příjemné zázemí, či posloužilo dalším účelům spojených s pastorací.

QR kód níže, případně platební údaje, váš příspěvek nasměrují do fondu projektu rekonstrukce podkroví na faře v Jablonci nad Nisou.

 

 

číslo farního účtu na opravy:
 
200 133 2479/2010    VS: 999