Nadační fond Jablonecké varhany naplnil svůj cíl, pro který před sedmi lety vznikl – tedy kvůli financování náročného restaurování varhan RIEGER op. 2535. Varhany již více než rok hrají nejenom při mších, ale také při varhanních koncertech a proto nadešel čas ukončit činnost nadačního fondu.

Během let jsme organizovali několik benefičních koncertů, které nám pomohly oslovit dárce k adopci píšťal tohoto nádherného nástroje. Pak jsme také pořádali První koncert, kdy varhany 8. listopadu 2022 rozezněl varhaník Přemysl Kšica mladší.  Koncert byl velkým poděkováním všem dárcům a příznivcům opravy varhan. Nyní bychom vás rádi pozvali na koncert, který však nechceme smutně nazvat koncertem posledním. Vlastně bude jen posledním koncertem, který organizuje Nadační fond Jablonecké varhany. Tímto koncertem se chceme s vámi hezky rozloučit a ještě jednou poděkovat výjimečným hudebním zážitkem. Přemýšleli jsme koho pro tuto příležitost oslovit a s velkou radostí můžeme potvrdit, že naše pozvání zahrát si na opravený nástroj přijal profesor pražské AMU, pan Jaroslav Tůma. S potěšením můžeme doplnit, že pan Tůma již strávil u našich varhan několik hodin při zkoušení programu koncertu a je velmi spokojen s kvalitou tohoto výjimečného nástroje.

 

Jaroslav Tůma při zkoušce 

 

Jaroslav Tůma se narodil v roce 1956. Je koncertním varhaníkem a profesorem Akademie múzických umění v Praze. Koncertuje i na cembalo, klavichord, pianoforte a další klávesové nástroje. Věnuje se též hudební kompozici a publikační činnosti. Vystudoval Pražskou konzervatoř u prof. Jaroslava Vodrážky a Akademii múzických umění v Praze u prof. Milana Šlechty (varhany) a prof. Zuzany Růžičkové (cembalo). Je nositelem prvních cen v soutěžích ve varhanní improvizaci v Norimberku v roce 1980 a v holandském Haarlemu v roce 1986; je laureátem řady interpretačních varhanních soutěží, např. v Linci v roce 1978, v soutěži Pražského jara v roce 1979, v soutěži Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku v roce 1980 a mnoha dalších. V rámci bohaté koncertní činnosti navštívil téměř všechny evropské země, také USA, Kanadu, Kubu, Japonsko, Mongolsko, Jihoafrickou republiku, Singapur atd. Je činný i jako předseda nebo člen porot mezinárodních hudebních soutěží, své interpretační zkušenosti předává na mnoha mezinárodních varhanních kurzech a seminářích, od roku 2016 se věnuje také varhanním kurzům Mekka varhaníků, jež jsou určeny začínajícím varhanním profesionálům.

 

Na programu koncertu budou díla Johanna Sebastiana Bacha, Paula Hindemitha, Bedřicha Antonína Wiedermanna, Césara Francka a Maxe Regera. Nebude samozřejmě chybět ani varhanní improvizace Jaroslava Tůmy. Přijďte se rozloučit s Nadačním fondem Jablonecké varhany a hlavně si poslechnout nádhernou hudbu v provedení pana Jaroslava Tůmy.


Koncert bude v úterý 25. června 2024 od 18 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou. Vstupné je dobrovolné, doporučujeme přijít v dostatečném předstihu před začátkem koncertu.

Za Nadační fond Jablonecké varhany
Irena Kreiselová

Více informací  
www.jabloneckevarhany.cz
www.jaroslavtuma.cz
www.tajemstvitonu.cz