Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle Srdce svého.
Doplňujeme podrobnosti k Farní misii, oznámené v úvodníku květnového Farního listu.
 
CO?
Velká duchovní obnova pro dospělé i pro děti.

Budeme spolu kráčet ze tmy do obdivuhodného světla, lásky a pokoje Ježíšova Srdce.
„Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmách, ale bude mít světlo života.“
Jan 8,12


KDO?
Sedmero kněží z východního Slovenska.

Potkávají se na společných modlitbách před Nejsvětější Svátosti. Modlí se spolu, sdílejí se, slouží společně mši svatou. Ke společnému setkávání je podnítila kniha In sinu Jesu, a tak se jejich společenství kněží i jmenuje.


KDE?
V kostele a na faře na Horním nám. v Jablonci n. N.

Pro děti bude připraven program s písněmi, malými kreativními úkoly, tancem a radostí z největšího Daru – Ježíšovy lásky.
Pásmo pro děti se bude jmenovat Dům na skále.

KDY?
Časový program celé farní misie

 5. června (středa)
17.30 pobožnost v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18.00 mše svatá
18.45–19.30 občerstvení s možností potkat se na faře/venku
19.30–20.30 katecheze
20.30–21.00 modlitba

6. června (čtvrtek)
17.30–18.45 mše svatá – východní liturgie
18.45–19.30 občerstvení s možností potkat se na faře/venku
19.30–20.15 katecheze
20.15–21.00 moderovaná adorace

7. června (pátek)
Celodenní adorace a možnost přistoupit ke svátosti smíření
17.00–17.45 mše svatá
17.45–18.30 občerstvení s možností potkat se na faře/venku
18.30–19.15 katecheze
19.15–20.00 modlitba

8. června (sobota)
8.00 mše svatá
9.00–12.00 přednášky s přestávkou na občerstvení
19.00 adorace – vigilie slavnosti Nejsvětějšího Srdce

9. června (neděle)
9.30 mše svatá
Agapé na faře/venku

Během katechezí i modliteb a podle potřeby i jindy bude probíhat program pro děti.

JAK?