Když se u restaurovaných varhan ke konci měsíce dubna sešli varhaníci z litoměřické diecéze, tak jako první za hrací stůl varhan usedl pan Vladimír Roubal. Přestože na naše varhany hrál někdy dávno, před mnoha lety, hned bez přípravy zahájil ono setkání mnohaminutovou improvizací. Pak následovalo dlouhé a detailní předvedení snad všech zvukových možností a poloh našich varhan, provázených zasvěceným výkladem, kdy použít ten, a či onen rejstřík, kdy zvuk dobarvit dalšími spojkami, jak vše kombinovat a využít úžasných možností nástroje. Byl to prostě koncert…

 

Vladimír Roubal u "našich" varhan


A tak, při loučení s panem Roubalem, přišla spontánní otázka, zda by nepřijel k nám s nějakým koncertním programem. A tak, přes jeho nabitý diář, se našel volný den a koncert byl během pár dnů domluven. Věříme, že ten zážitek, který byl připraven pro varhaníky, osloví i Vás, kteří máte rádi varhanní hudbu. Koncert bude sestaven z děl Johanna Sebastiana Bacha, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Antonína Dvořáka a Léona Boëllmanna. Program pan Roubal doplní svými brilantními varhanními improvizacemi, které jsou velmi ceněné – jak si můžete přečíst v jeho medailónku.


Vladimír Roubal

Narozen 1. července 1965 v Plzni. Varhany studoval na Konzervatoři v Plzni u prof. Jitky Chaloupkové a v Praze u prof. Jana Hory, improvizaci pak u prof. Jaroslava Vodrážky. V letech 1980-1985 působil jako varhaník katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, v letech 1985-1990 jako varhaník a kapelník baziliky sv. Markéty při benediktinském arciopatství v Praze-Břevnově. Od roku 1990 působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Zde založil chrámový sbor Collegium Strahoviense.Vyniká svojí schopností improvizace, je držitelem dvou prvních cen na improvizačních soutěžích. Koncertoval v České republice, Německu, Rakousku, Maďarsku, Holandsku, Itálii, Španělsku, Francii, Polsku, Rumunsku, Moldavii, USA a Japonsku. Natočil řadu CD, zkomponoval hudbu k několika filmům, spolupracuje s Českých rozhlasem, i rozhlasem v dalších zemích, v Německu, Nizozemí a Japonsku při nahrávání snímků historických varhan. V roce 2007 hrál Vladimír Roubal ve strahovské bazilice pro první dámu Spojených států amerických paní Lauru Bushovou v době oficiální návštěvy prezidenta Spojených států v Praze.

 

Vladimír Roubal u svých "domácích" varhan na Strahově


Koncert se bude konat v úterý 20. června od 17 hodin. Vstupenky na koncert lze zakoupit přes portál eVstupenka nebo v síti prodejních partnerů portálu (v Jablonci v Eurocentru). Koncert pořádá a srdečně zve Římskokatolická farnost V Jablonci nad Nisou a Nadační fond Jablonecké varhany.