Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou  
•   Home  •  Downloads  •  Your Account  •  Forums  •
Nabídka

· Bohoslužby
· Bude
· Bylo

· Oznámení
· Archiv
· Úvodník FL
· Poděkování

· Letní tábory
· Pronájem prostor

· Úmysly
· Historie farnosti
· Verze k tisku

· Fotogalerie
· Soubory ke stažení

· Smíření

· Kontakty
Hledat


Pokročilé vyhledávání
Úvodník FL: PŘIVRÁCENÁ STRANA MĚSÍCE
Nepochybně každý z nás někdy zaregistroval, že Měsíc je k naší planetě Zemi přivrácen vždy stejnou stranou. Trvale vidíme ze Země náš Měsíc jen z jedné strany a z druhé nikoli. Často se to bere za něco výjimečného či náhodného. Ve skutečnosti to až tak výjimečné není a náhodné už vůbec ne. Podobně takto ve Sluneční soustavě obíhá kolem svých planet většina měsíců a kolem Slunce planeta Merkur.
Dnes se již malé děti na základních školách učí, že naše zeměkoule není až tak kulatá, rozhodně to není koule, spíše deformovaný balón, který je směrem ke svým pólům zploštěn. Podobně je známo, že Měsíc vlastně neobíhá Zemi, ale obě tělesa se vzájemně obíhají kolem společného těžiště. Tomuto těžišti se říká barycentrum a nachází se asi 1700 km pod povrchem Země směrem k Měsíci. Vzájemnou přitažlivostí ovlivňují Země i Měsíc své povrchy. Na Zemi se to projevuje nejen přílivem oceánů a moří, ale i nadzdviháváním všeho povrchu směrem k Měsíci. Na odvrácené straně Země se kupodivu děje totéž, nikoliv však vlivem přitažlivosti Měsíce, ale větší odstředivou silou při rotaci Země. V případě Měsíce, který je menší těleso než Země a nemá na svém povrchu vodu, se to děje obdobně.
Při postupném tuhnutí rozžhaveného Měsíce trvale ztuhly vytvořené deformace povrchu na přivrácené i odvrácené straně a vytvořily se tzv. výdutě. Výdutě se nacházejí na protilehlých stranách. Podle momentálně nejuznávanější teorie pochází Měsíc z vyvrženého materiálu rozžhavené Země po kolizi s jiným kosmickým tělesem. Ani Měsíc tedy neměl nijak předurčeno či přednastaveno rozložení svých hmot a povrchu a jeho tvar se přizpůsoboval gravitaci.
Vzájemným působením Země s Měsíce dochází vlivem tření povrchů a vodstva a vlivem zahřívání při posunech hmot ke zpomalování rotace obou těles a jejich vzdalování. Tento proces byl rychlejší u Měsíce, protože je menší. Poloha Měsíce se vlivem zpomalování a vlivem gravitace ustálila tak, že Měsíc je k Zemi natočen jednou ze svých výdutí. Protože gravitační síla klesá s druhou mocninou vzdálenosti, má existence dvou výdutí trvalý stabilizační účinek. Tomuto jevu se říká vázaná rotace. Země se do podobného stavu vůči Měsíci dostane za 10 miliard let.
Když člověk objeví, že některé „náhody“ nejsou vůbec náhodné, může být ohromen ještě mnohem více tím, že tyto zdánlivé náhody jsou zapříčiněny fyzikálními zákony a historií vzniku naší planety a že síly, hmoty i časy v těchto procesech jsou mimo naše lidské a pozemské chápání a představivost.
Jan Suchánek
Vložil(a): - Pondělí, 30.09. 2019 - 11:25:54 (20 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 2579 bytů | Úvodník FL | Hodnocení: 0)
Bylo: KRISTIÁNOV
Letošní sklářská slavnost v sobotu 7. září se i přes menší nepřízeň počasí vydařila. Na mši svatou v místě panského domu, kterou letos celebroval otec Oldřich, došlo asi 40 poutníků. 
Vložil(a): - Pondělí, 30.09. 2019 - 11:22:14 (19 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 280 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: DEN PAMÁTEK
Den evropského dědictví proběhl v sobotu 14. září s touto návštěvností: kostel Nejsvětějšího Srdce na Horním náměstí – 280, kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně n. N. – 90, kostel sv. Ducha v Rýnovicích – 74. Poděkování patří dobrovolníkům, kteří pomohli s hlídáním kostelů.
Vložil(a): - Pondělí, 30.09. 2019 - 11:21:24 (21 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 370 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: TÝDEN MODLITEB
Jako již tradičně proběhl v září týden modliteb za požehnání městu a kraji, kdy jsme se společně scházeli k modlitbám v jednotlivých křesťanských sborech a církvích. Tradičního zakončení u kříže na Královce se závěrečným aronským žehnáním se vztaženýma rukama směrem k Jablonci se zúčastnili tito duchovní: Oldřich Kolář, Anton Otte, Antonín Kejdana, Timotej Tutoky (za římské katolíky),  P. Karel Koláček (staro-katolíci), Jakub Hauzner (Křesťanský sbor Dobrá zpráva), Ondřej Titěra (Českobratrská církev evangelická), Miroslava a Benjamin Mlýnkovi (Církev československá husitská). Akce se konala v době, kdy byla v Jablonci na návštěvě delegace z města Kaufbeuren, aby obě města společně oslavila desetileté trvání smlouvy o přátelství. Letošní sbírka byla věnována na opravu nové farní budovy pro pravoslavné. 
Vložil(a): - Pondělí, 30.09. 2019 - 11:20:33 (16 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 904 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: FARNÍ PASTORAČNÍ RADA
Po prázdninové přestávce se sešla obnovená farní pastorační rada. Naším novým členem se stal pan kaplan o. Timotej OPraem. Členové FPR si prohlédli technický stav prostor v suterénu jablonecké fary a shodli se na tom, že v naší farnosti chybí řemeslně zdatný a pracovitý údržbář. O podmínkách případné spolupráce je třeba jednat předem s panem děkanem. Pomozme najít, nejen svou modlitbou ke sv. Josefovi, pro naši farnost tak potřebného člověka. 
Vložil(a): - Pondělí, 30.09. 2019 - 11:18:58 (22 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 524 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: MŠE SE SV. KRESCENCIÍ
„Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl.…? Těchto několik málo slov 27. žalmu dobře ilustruje život sv. Krescencie z Kaufbeurenu. Hospodinu chci zpívat a hrát, On je má záchrana. Prostřednictvím relikvie sv. Krescencie z Kaufbeurenu se klášter sester františkánek a celé město Kaufbeuren neodlučitelně spojuje s farností Nejsvětějšího Srdce Ježíšova zde v Jablonci. Je to hluboké, velmi hluboké duchovní spojení, které je na zcela jiné rovině; spojení, které nemůže být zrušeno. Ať Boží požehnání spočine na této farnosti na přímluvu sv. Krescencie.“
S těmito slovy předal László Kasztner, vedoucí kaufbeurenského Spolku pro péči o městská partnerství jablonecké farnosti zastoupené děkanem O. Kolářem relikvii sv. Krescencie. Malou kapsli s relikvií vyzdobenou tzv. klášterní prací, dar kláštera sv. Krescencie, vložil ihned poté na oltáři do nového relikviáře jeho autor ak. soch. Zdeněk Lhotský. Stalo se tak na začátku hlavní nedělní mše svaté 22. září. Mši kromě děkana O. Koláře koncelebroval Mons. Anton Otte, který se postaral o její česko-německou dvojjazyčnost včetně homilie, dále františkán Antonín Kejdana z Ruprechtic a také farář ze „sesterské farnosti“ Srdce Ježíšova v Neugablonz P. Thomas Hagen, který byl v Jablonci vůbec poprvé. Hudební doprovod zajistilo netradičně hudební těleso Musikvereinigung Neu-gablonz s pomocí několika přátel z jablonecké Mladé Dechovky, za varhany zasedl Hans Lau. Již před přípravou této mše byly v naší farnosti k dispozici Novény se sv. Marií Krescencií od P. Michala Altrichtera SJ. Mše se zúčastnilo asi 50 občanů z Kaufbeurenu a okolí, muzikantů bylo 35. Závěrečnou zdravici přednesl Ernst Holy, náměstek primátora Kaufbeurenu. 
Vložil(a): - Pondělí, 30.09. 2019 - 11:17:50 (19 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 1905 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: RŮŽENCOVÝ MĚSÍC
Připomínáme, že měsíc říjen je zvláštním způsobem zaměřen k Panně Marii Růžencové, proto vybízíme k modlitbě svatého růžence, např. v rodinách, společně přede mší svatou apod. 
Vložil(a): - Pondělí, 30.09. 2019 - 11:14:45 (31 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 272 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: VEČERY CHVAL
Večery chval vycházejí tento měsíc na středu 2. října od 19 hodin. V této cca hodinové pobožnosti chválíme Pána písněmi (zejména z Hosany) před Nejsvětější svátostí. Všechny srdečně zveme.
Vložil(a): - Pondělí, 30.09. 2019 - 11:14:09 (14 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 291 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: ZPOVÍDÁNÍ NA PRVNÍ PÁTEK
Příležitost ke svátosti smíření bude na první pátek 4. října během celého dne. Chceme poprosit o to, aby ti, kteří mohou přijít ke zpovědi během dne, tuto možnost využili. 
Vložil(a): - Pondělí, 30.09. 2019 - 11:13:29 (26 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 264 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: DOŽÍNKY
V neděli 6. října při mši svaté v 9.30 poděkujeme za letošní úrodu dožinkovou slavností. K požehnání si můžete donést i své plody ze zahrádek.
Vložil(a): - Pondělí, 30.09. 2019 - 11:12:49 (22 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 245 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
2197 článků (220 stránek, 10 článků na stránku)
[ 4 | 5 | 6 ]
Přejít na:
Teplota
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
7 °C
1.12.2019
Aktuality
Aktuality | Archív aktualit |
26. 09. 2019 - Farní list na prosinec ve formátu PDF je ke stažení zde.
25. 03. 2019 - Aktuální informace k jabloneckým varhanám a přípravě jejich opravy najdete zde.
26. 06. 2017 - Fotky - Kněžské svěcení Cyrila Tomáše Matějce zde
23. 06. 2017 - Fotky - Biřmování a Boží Tělo 2017 zde
22. 06. 2017 - Fotky - požehnání Wallerovy kapličky na Rádle v neděli 19. 6. 2017 zde
05. 09. 2016 - Předběžný rozvrh náboženství pro rok 2016/17 naleznete zde.
08. 06. 2011 - Zde si můžete stáhnout seznam knih, které jsou k dispozici ve farní knihovně.
Počítadlo


Přihlášení do administrace
Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou
Horní náměstí­ 12 466 01 Jablonec nad Nisou
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.15 sekund
:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::