Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou  
•   Home  •  Downloads  •  Your Account  •  Forums  •
Nabídka
· Bohoslužby
· Bude
· Bylo

· Oznámení
· Archiv
· Úvodník FL
· Poděkování

· Letní tábory
· Pronájem prostor

· Úmysly
· Historie farnosti
· Verze k tisku

· Fotogalerie
· Soubory ke stažení

· Smíření

· Kontakty
Hledat


Pokročilé vyhledávání
Bylo: VÝROČÍ 200 LET
O první evangelické bohoslužbě, která se konala v době po vydání tolerančního patentu na jablonecké katolické faře, jsme už psali. O posledním 
červnovém víkendu jsme se původně měli společně s Českobratrskou církví evangelickou a Evangelickou farností Nejsvětější Trojice z Kaufbeuren setkat
a společně si připomenout tuto „ekumenickou“ historickou událost. Také jsme na to získali příslib finančního příspěvku od Česko-německého fondu
budoucnosti. Protože se však letos přeshraniční setkání nedá ze známých důvodů zorganizovat, domluvili jsme se, že oslavu přeložíme na stejný čas
příštího roku – tj. na poslední víkend v červnu. Nicméně se v letošním roce „setkáme“ alespoň virtuálně. V předvečer historického výročí, které připadá
na slavnost sv. Petra a Pavla, zazní z jabloneckého chrámu dr. Farského (nyní Církve československé husitské, ale do konce války patřícímu církvi
evangelické) varhanní koncert. Ten bude přenášen online, aby se jej mohli alespoň na dálku zúčastnit i další zájemci, zejména hosté z Kaufbeuren,
kteří letos nemohou přijet. Program pro varhany (Jiřina Dvořáková) a arciloutnu (Miloslav Študent) připomene evangelickou i katolickou hudební tradici.
V přenosu zazní i zdravice všech zúčastněných církví, která bude zároveň pozvánkou k osobní účasti v příštím roce. Pořad bude možné sledovat na
webových stránkách www.farnostjablonec.cz, i na webových stránkách evangelíků z Jablonce a Kaufbeuren. Nastavte si tedy své budíky na neděli 28. června
2020 v 19 hodin a svým zájmem pomozte prosím se zvýšením sledovanosti. (Pro skalní přátele česko-německých vztahů bude možnost se koncertu zúčastnit
 i osobně. Informace u B. Tichého.)
Vložil(a): - Středa, 03.06. 2020 - 13:53:43 (22 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 1794 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: ŘÍM 2021
V únoru 2021 bychom mohli uskutečnit další pouť do Říma (o jarních prázdninách), avšak podmínky pro ubytování se zpřísňují a celková současná
kalkulace činí náklady na jednoho 15 000 Kč (včetně letenky, poplatků, jízdenky apod.). Vážní zájemci nechť napíší do 25. června na emailovou adresu
raduzdrozen@seznam.cz.
Vložil(a): - Středa, 03.06. 2020 - 13:52:04 (36 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 367 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Úvodník FL: Z GALILEJE DO JERUZALÉMA
Poutníci Starého i Nového zákona z Galileje do Jeruzaléma měli na výběr ze tří hlavních tras. Podél Středozemního moře – západní cesta zvaná 
„Via maris“, cesta údolím Jordánu se závěrečným stoupáním z Jericha do Jeruzaléma – východní cesta a dále cesta horami – cesta středem. Poutníci ji
podle historiků mohli zvládnout za 3–4 dny. Obyvatelé střední Galileje, mezi které se počítal i Nazaret, chodili zpravidla tou pro ně nejkratší –
střední cestou přes hory. Nebyla to žádná „vrstevnicová“ cesta, samé „z kopce do kopce“. Jen na počátku přecházeli přes roviny, zejména Jizreelskou
nížinu. Cesta Panny Marie z Nazareta do Jeruzaléma, resp. za tetou Alžbětou do Ajn Karin či do Betléma měla nejméně 135 km. Tedy žádná romantická 
odpolední vycházka kolem přehrady. Dnes je možné zdolat tuto cestu autem asi za dvě hodiny.
Třikrát do roka tuto cestu (včetně cesty zpáteční) museli zvládat i chlapci od 12 let. Chodilo se ve skupinách, na cestách totiž číhali lupiči či 
dravá zvěř, procházelo se samařským územím, které nebylo úplně přátelské, samotný poutník by se vystavoval většímu riziku. V samařských vesnicích
byla možnost získat nocleh. Neexistovalo žádné veřejné osvětlení kolem cest, a když náhle přišla noc, nebylo skutečně nic vidět.
Cestou si poutníci zpívali žalmy, zejména ty poutní, pravidelně se modlili a připomínali si památná místa své historie, kolem kterých procházeli:
např. Jákobovu studnu, nebo Bét-el, kde Abrahám vybudoval oltář Hospodinu, či Betúlie, odkud pocházela Judit, která uťala hlavu asyrskému vojevůdci
Holofrenovi. Nebo rozvaliny Šíla, kde kdysi přebývala schrána smlouvy. Poutníci mohli vidět Jeruzalém na vzdálenost 14 km. Jeruzalém leží vysoko
v horách, téměř 800 metrů nad mořem (Středozemním). Mrtvé moře, které je na blízku, leží ještě o 400 metrů níže pod hladinou toho Středozemního. 
Poutníci museli pravidelně opouštět své domovy a investovat svůj čas, síly, potraviny i peníze, riskovat své majetky, zdraví a životy, aby se dostali
na nábožensky nejvýznamnější místo. Osvědčovali tak duchovní sílu, s jakou pravidelně chodili dlouhá desetiletí vždy tou samou cestou.
Pokud je nám Panna Maria vzorem duchovních ctností, je současně vzorem fyzické zdatnosti. Fyzická zdatnost nebyla tehdy žádná zbytečná nadstavba
nebo zájmová činnost, ale nezbytná výbava k přežití a zvládání každodenních povinností. Druhé tajemství radostného růžence „s kterým jsi, Panno,
svatou Alžbětu navštívila“ bývá právem označováno za desátek poutníků. 
Jan Suchánek 
Vložil(a): - Středa, 03.06. 2020 - 13:49:16 (17 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 2682 bytů | Úvodník FL | Hodnocení: 0)
Bylo: Aktuální pořad bohoslužeb od pondělí 11.5.2020
Aktuální pořad bohoslužeb od pondělí 11.5.2020
 
Neděle:
7.30  mše sv. v Rychnově
9.30  v Jablonci - Horní nám. a současně
9.30  Mšeno (zejména pro farníky ze Mšena a okolí)
14.00 - 10.5. na Rádle, 17.5. v Janově, 24.5. v  Rýnovicích
18.00 Jablonec - Horní nám.
 
Pondělí až středa:
18.00  Jablonec
Čtvrtek:
18.00  Mšeno
Pátek:
17.00 Jablonec
Sobota:
8.00 Jablonec
16.00 Lučany
 
Přenosy mší přes internet už nejsou zajišťovány!
Od 11.5.2020 je navýšen limit počtu přítomných při bohoslužbách na 100 osob.
Použití roušek při bohoslužbách a minimální rozestupy 2 metry (mimo rodin) jsou nadále nutné.
viz:
 
Vložil(a): - Neděle, 17.05. 2020 - 09:05:48 (48 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 1224 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: Mše svatá v neděli 3. května 2020
Mše svatá v neděli 3. května 2020 od 9.30 hod. z kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude přenášena po internetu na adrese:
Vložil(a): - Sobota, 02.05. 2020 - 23:09:43 (59 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 672 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: STAV MZDOVÉHO FONDU
Stav mzdového fondu k 20.březnu 2020..................54 146 Kč                                                                                                                                             Příjmy od 21. března do 20. dubna.............................21 450 Kč                                                                                                                                                 Čerpáno v dubnu.........................................................8 360 Kč                                                                                                                                    Průběžný stav k 20.dubnu 2020..................................67 236 Kč                                                                                                                                                  DARY NA VÝMALBU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Stav k 20. březnu 2020................................................65 200                                                                                                                                         Příjmy od 21. března do 20. dubna...............................58 000 Kč                                                                                                                                       Průběžný stav k 20.dubnu 2020..................................123 200 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Číslo účtu farnosti je 2200995750/2010(uFio banky). Variabilní symbol 333 je pro mzdový fond a variabilní symbol 555 je určen pro dary na ostatní aktuální potřeby našich farností v současné době především na výmalbu kostela před opravou varhan.
Vložil(a): - Sobota, 02.05. 2020 - 23:07:17 (40 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 8505 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se zapojili na dálku k našim výzvám: děkujeme za osení, které tak krásně pomohlo dozdobit kostel na velikonoční svátky (největší naše svátky), které letos byly opravdu zvláštní. Podobně i děkujeme za kraslice. Děkujeme také za všechny zaslané kotvy z vašich oken, symbolizující naději a modlitby. Poděkování patří všem vám farníkům, kteří jakýmkoliv způsobem pomáháte. Děkujeme za to, že pomáháte v neděli se sv. přijímáním.
Vložil(a): - Sobota, 02.05. 2020 - 22:59:04 (34 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 3288 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: POŘAD BOHOSLUŽEB
Bohoslužby uvedené ve Farním listu jsou přizpůsobené aktuálnímu stavu koronavirové pandemie a pokynům státní správy ohledně koronaviru. Jsou tedy možné průběžné změny, proto sledujte aktuální zprávy na webových stránkách farnosti. O kom víte, že nemá přístup k internetu, prosím informujte ho např. telefonicky nebo vzkazem ve schránce.
Vložil(a): - Sobota, 02.05. 2020 - 22:54:52 (59 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 2340 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: MÁJOVÉ
Mariánské pobožnosti budou po večerních mších svatých.
Vložil(a): - Sobota, 02.05. 2020 - 22:49:12 (46 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 446 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: VEČERY CHVAL
Srdečně zveme na Večery chval, které se konají tento měsíc ve středu 6.května od 19hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí. Přijďte všichni, kdo chcete chválit Pána před Nejsvětější Svátostí písněmi (zejména z Hosany).
Vložil(a): - Sobota, 02.05. 2020 - 22:47:23 (41 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 2300 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
2312 článků (232 stránek, 10 článků na stránku)
[ 3 | 4 | 5 ]
Přejít na:
Teplota
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
20 °C
5.7.2020
Aktuality
Aktuality | Archív aktualit |
30. 04. 2020 - Farní list na červen ve formátu PDF je ke stažení zde.
25. 03. 2019 - Aktuální informace k jabloneckým varhanám a přípravě jejich opravy najdete zde.
26. 06. 2017 - Fotky - Kněžské svěcení Cyrila Tomáše Matějce zde
23. 06. 2017 - Fotky - Biřmování a Boží Tělo 2017 zde
22. 06. 2017 - Fotky - požehnání Wallerovy kapličky na Rádle v neděli 19. 6. 2017 zde
05. 09. 2016 - Předběžný rozvrh náboženství pro rok 2016/17 naleznete zde.
08. 06. 2011 - Zde si můžete stáhnout seznam knih, které jsou k dispozici ve farní knihovně.
Počítadlo


Přihlášení do administrace
Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou
Horní náměstí­ 12 466 01 Jablonec nad Nisou
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.71 sekund
:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::