Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou  
•   Home  •  Downloads  •  Your Account  •  Forums  •
Nabídka

· Bohoslužby
· Bude
· Bylo

· Oznámení
· Archiv
· Úvodník FL
· Poděkování

· Letní tábory
· Pronájem prostor

· Úmysly
· Historie farnosti
· Verze k tisku

· Fotogalerie
· Soubory ke stažení

· Smíření

· Kontakty
Hledat


Pokročilé vyhledávání
Bylo: SVATOANENSKÝ KONCERT
Ve čtvrtek 25. července se od 17 hodin koná koncert k poctě sv. Anny nazvaný Hudba královen. Můžete se těšit na Jiřinu Dvořákovou Marešovou, která zahraje na varhany, Barboru Poláškovou de Nunes Cambraia (mezzosoprán) a Žofiï Vokálkovou (příčná flétna). 
Vložil(a): - Pondělí, 01.07. 2019 - 21:56:17 (19 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 349 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: POUŤ KE SV. ANNĚ
Poutní mše svatá ke cti sv. Anny bude sloužena v sobotu 27. července od 10 hodin v kostele jí zasvěceném v Jablonci n. N. Mši bude celebrovat J. M. doc. ThLic. Jaroslav Brož, ThD., S.S.L., jeden z našich nejpřednějších novozákonních biblistů.
Vložil(a): - Pondělí, 01.07. 2019 - 21:55:28 (17 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 345 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bude: DOBRÁ VODA
Slavnostní poutní mše svatá bude v kapli panny Marie na Dobré Vodě v sobotu 17. srpna od 10 hodin. Ranní mše svatá v hlavním kostele v tento den nebude.
Vložil(a): - Pondělí, 01.07. 2019 - 21:54:47 (25 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 249 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Bude: KOSTELY OTEVŘENY
Během prázdnin se bude již po dvanácté konat cyklus Jablonecké kostely otevřeny, během něhož jsou v červenci a srpnu každé úterý otevřeny vybrané kostely na území města, konkrétně kostel Povýšení sv. Kříže, kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně, kostel Dr. Farského, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a kostel sv. Anny, který je přístupný ve všední dny od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin a o víkendu od 10 do 13 hodin. Ke zhlédnutí je zde výstava Rekreace za ROHem.
I letos bude každé úterý v jednom z kostelů varhanní či kombinovaný koncert. Opět přijedou do Jablonce koncertovat špičkoví hudebníci a vstupné bude jako v předchozích letech v dobrovolné výši. Koncerty začnou v úterý 2. července v 17 hodin v kostele sv. Anny koncertem s názvem Bach neznámý známý, při kterém se představí Přemysl Kšica na varhany a Jan Thuri na hoboj. Zpěv Anny Czerninové doprovodí na varhany Daniel Knut ve starokatolickém kostele Povýšení sv. Kříže, a to v úterý 9. července od 17 hodin. Tento koncert nese název Ave Maria třikrát jinak. V úterý 16. července od 17 hodin v kostele Nejsvětější Trojice ve Mšeně se můžete těšit na Anonymní odpoledne. Za varhany usedne Jiřina Dvořáková Marešová, na barokní hoboj a renesanční flétny zahraje Aleš Ambrosi. V kostele Dr. Farského si můžete poslechnout koncert nazvaný Bachovi synové v podání Ivany Michalovičové na varhany a Evy-Marie Tockner (Rakousko) na flétnu, a to v úterý 23. července od 17 hodin. V kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova zazní hudba starých mistrů v úterý 30. července od 17 hodin. Na housle zahraje Matouš Pěruška a na violoncello Kristina Vocetková.
Varhany v podání Jana Gottwalda a violoncello v podání Jana Žďánského si můžete poslechnout v úterý 6. srpna v 17 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže. Zazní skladby na koncertu nazvaném Známí neznámí (Röntgen, Binge, Raff, …). V úterý 13. srpna od 17 hodin zazní Vivaldiho skladby v kostele Nejsvětější Trojice ve Mšeně. Na varhany zahraje Drahoslav Gric, na housle Anna Veverková. Na chorálové odpoledne se můžete těšit v úterý 20. srpna od 17 hodin do kostela Dr. Farského. Zahraje Albin Wirbel (Kaufbeuren, Německo) na varhany.
 Poslední koncert nazvaný Mozart a jeho následovníci se uskuteční v kostele sv. Anny, a to 27. srpna od 17 hodin. Na varhany zahraje Robert Fuchs a na violoncello Martin Havelik.
Vložil(a): - Pondělí, 01.07. 2019 - 21:54:04 (20 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 2461 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Bude: BEDŘICHOVSKÉ LÉTO
Jako každé léto i letos probíhají v bedřichovském kostele koncerty, a to dva v červenci a dva v srpnu. Bližší informace najdete na  stránkách www.bedrichov.cz/aktualne-/kulturni-a-spolecenske-akce/.
Vložil(a): - Pondělí, 01.07. 2019 - 21:50:18 (18 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 288 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Bude: NOVÉNA SE SV. KRESCENCIÍ
Nakladatelství Refugium v Olomouci vydalo ve své ediční řadě Hlas Velehradu č. 71 drobnou publikaci Novéna se svatou Marií Krescencií od P. Michala Altrichtera SJ. Devítidenní pobožnost nás spojuje s pozoruhodnou františkánkou Marií Krescencií Hössovou (1682–1744) z bavorského města Kaufbeuren, kterou v roce 2001 svatořečil papež Jan Pavel II. Jak píše autor: „Je patronkou zdařilého jednání a milého slova. Je ochránkyní všech způsobů komunikace, také v elektronické podobě; vzýváme ji, abychom se uměli dobře, stručně a pravdivě vyjadřovat s vědomím, že žijeme každý okamžik v Boží přítomnosti. Celý život zakoušela tíživé bolesti zubů a hlavy; i v tom je nám blízkou průvodkyní.“ Novéna vychází v souvislosti s očekávaným předáním relikvie této světice naší farnosti v září. Od srpna bude k dostání ve farní kanceláři nebo v sakristii.
Vložil(a): - Pondělí, 01.07. 2019 - 21:49:41 (20 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 930 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Oznámení: PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ
Na podzim 2019 bychom rádi otevřeli nový kurz pro páry, které uvažují o vstupu do manželství, případně už plánují svatbu v roce 2020. Příprava zahrnuje deset diskusních setkání nad tématy týkajících se křesťanského manželství (např. psychologie muže a ženy, komunikace, Boží plán pro manželství, sexualita a rodičovství, manželský slib, praktické otázky chodu domácnosti aj.). Cílem těchto setkání je poznat smysl manželství uzavřeného před Bohem, prohloubit vzájemný vztah snoubenců a zlepšit jejich komunikační návyky.
Termíny setkání přizpůsobíme možnostem účastníků. Zájemci se mohou domluvit se Štěpánem a Annou Pospíšilovými (tel.: 775 598 600, mail: pospisil@in.cz).
Více informací najdete také v kostele na nástěnce nebo na webových stránkách snoubenci.ascczech.cz.
Prosíme, pokud víte o snoubencích, kteří příští rok plánují sňatek v kostele, doporučte jim tuto možnost, a to i v případě, že nejsou oba věřící. Vzhledem k tomu, že po začátku setkávání již není možné přijímat další páry, je třeba se přihlásit do konce září. 
Vložil(a): - Pondělí, 01.07. 2019 - 21:48:40 (7 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 1114 bytů | Oznámení | Hodnocení: 0)
Oznámení: FARNÍ PASTORAČNÍ RADA 5. 6. 2019
Farní pastorační rada projednávala další fungování děkanství farního obvodu Jablonec nad Nisou vzhledem k očekávaným změnám jak v personálním obsazení pastoračních pracovníků, tak ve financování chodu farnosti. 
Měsíc červen byl měsícem poutí. Je mezi námi mnoho ochotných rukou, které se podílely na úpravě okolí kostelů, na jejich přípravě a výzdobě či drobném pohoštění. Všem ochotným děkujeme, Pán Bůh zaplat´ jménem všech poutníků!
Farní pastorační rada přeje všem farníkům příjemné dny letních prázdnin, dovolených a zaslouženého odpočinku. Ani v tento letní čas nezapomínejme na Pána a odpočívejme i s Ním, ba právě s Ním!
Vložil(a): - Pondělí, 01.07. 2019 - 21:47:52 (8 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 716 bytů | Oznámení | Hodnocení: 0)
Úvodník FL: PESTRÝ AUTOBUS 2
Letošní zájezd do Kaufbeuren, který se konal pod záštitou naší farnosti a s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti i Statutárního města Jablonce nad Nisou, byl provázen celou řadou nepříznivých okolností, ale nakonec se vydařil. Program spojovalo téma „hudba“ v různých podobách. Zvláště potěšitelné je, že téměř polovina účastníků byly děti (ze souboru Malá Nisanka) a jejich páteční setkání s německými vrstevníky ze spolku D´Wertachtaler si užili nejen malí tanečníci, ale i dospělí. V sobotu se – jako náš dárek pro tamní kulturní život – konal koncert v kostele sv. Dominika; ten má v Kaufbeuren podobné místo jako naše sv. Anna – slouží zejména kultuře. Vystoupení Jiřiny Dvořákové (varhanní pozitiv) a Jana Žďánského (violoncello), nazvané Positive Harmonie, představilo díla českých a německých skladatelů. Dramaturgie připomněla i jabloneckého sbormistra a příležitostného skladatele Hugo Jurische (1887 Tanvald – 1965 Kamenz v Sasku), který po bohatém hudebním životě na severu Čech musel po válce opustit vlast a zemřel ve východní zóně, aniž by se mu podařilo dostat za svými přáteli do Kaufbeuren. Tento koncert byl naší oplátkou za podzimní vystoupení varhaníka z Neugablonz Albina Wirbela ve sv. Anně (benefice pro naše varhany). A i v tomto případě část dobrovolných darů pomůže našemu nástroji – pořídíme za ně píšťalu pro H. Jurische v „galerii osobností“. Atmosféru koncertu a vynikající výkon obou hudebníků ocenilo nejen publikum v plném kostele, ale i hudební znalci. Dalším hudebním zastavením byly tradiční oslavy sv. Krescencie (Crescentiafest) se slavnostní bohoslužbou doprovázenou mnoha hudebníky s pečlivě nastudovaným hudebním programem. Po společném obědě v bývalé „jablonecké“ restauraci (dnes italské) byla pro účastníky cesty připravena čestná místa na výročním koncertu hudebního tělesa Musikvereinigung Neugablonz, které letos slaví 30 let přátelství se svým jabloneckým protějškem – Mladou dechovkou, jejíž dva členové se rovněž zapojili do hraní. O všech bodech programu rozsáhle a pozitivně referovala kaufbeurenská média. Během cesty bylo potvrzeno, že na podzim se do Jablonce chystají již dokonce dva autobusy. S jedním z nich budeme v neděli 22. září slavit společnou česko-německou mši, kterou bude koncelebrovat Mons. Anton Otte a hudebně ji doprovodí právě Musikvereinigung Neugablonz. Budou hrát v Německu stále oblíbenou Schubertovu mši. Stane se tak v souvislosti s letošním desátým výročím přátelství mezi Jabloncem a Kaufbeurenem, k němuž i naše farnost díky Bohu přispěla.
Borek Tichý
Vložil(a): - Čtvrtek, 06.06. 2019 - 10:02:25 (8 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 2646 bytů | Úvodník FL | Hodnocení: 0)
Bylo: NOC KOSTELŮ
Během Noci kostelů (24. května) se v kostele na Horním náměstí opět ukázal zájem veřejnosti zejména o prohlídku varhan. Přestože kůr byl otevřen pouze po omezenou dobu, vystoupalo a částečně i do varhan vkročilo přes 100 návštěvníků, kterým se věnovala Renata Svátková. O návštěvníky kostelní lodi se staral P. Josef Peňáz. Děkujeme za tuto službu, při které se můžeme setkávat i s lidmi, kteří se do našeho chrámu obyčejně neodhodlají vstoupit.
Vložil(a): - Čtvrtek, 06.06. 2019 - 10:01:52 (8 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 542 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
2124 článků (213 stránek, 10 článků na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Přejít na:
Teplota
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
22 °C
11.8.2019
Aktuality
Aktuality | Archív aktualit |
25. 06. 2019 - Farní list na červenec a srpen ve formátu PDF ke stažení zde.
25. 03. 2019 - Aktuální informace k jabloneckým varhanám a přípravě jejich opravy najdete zde.
26. 06. 2017 - Fotky - Kněžské svěcení Cyrila Tomáše Matějce zde
23. 06. 2017 - Fotky - Biřmování a Boží Tělo 2017 zde
22. 06. 2017 - Fotky - požehnání Wallerovy kapličky na Rádle v neděli 19. 6. 2017 zde
05. 09. 2016 - Předběžný rozvrh náboženství pro rok 2016/17 naleznete zde.
08. 06. 2011 - Zde si můžete stáhnout seznam knih, které jsou k dispozici ve farní knihovně.
Počítadlo


Přihlášení do administrace
Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou
Horní náměstí­ 12 466 01 Jablonec nad Nisou
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.90 sekund
:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::