Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou  
•   Home  •  Downloads  •  Your Account  •  Forums  •
Nabídka

· Bohoslužby
· Bude
· Bylo

· Oznámení
· Archiv
· Úvodník FL
· Poděkování

· Letní tábory
· Pronájem prostor

· Úmysly
· Historie farnosti
· Verze k tisku

· Fotogalerie
· Soubory ke stažení

· Smíření

· Kontakty
Hledat


Pokročilé vyhledávání
Bude: BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Betlémské světlo přivezou naši skauti v neděli 22. prosince. Na začátku mše svaté v 9.30 hodin bude požehnáno a po mši svaté si jej budete moci odnést
do svých domovů. Rozdílet se pak bude během pondělí 23. prosince od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.
Vložil(a): - Úterý, 03.12. 2019 - 11:09:12 (5 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 292 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Bude: POŘAD BOHOSLUŽEB
Vánoční období končí na svátek Křtu Páně, který se slaví v neděli po slavnosti Zjevení Páně. Letos vychází konec vánočního období na 12. ledna. Po celou
dobu od 24. prosince do 12. ledna bude platit vánoční pořad bohoslužeb. 
Vložil(a): - Úterý, 03.12. 2019 - 11:08:04 (8 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 270 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Bude: KONCERTY V LUČANECH
Ve vánoční době se můžete těšit na dva koncerty, které se budou konat v kostele Navštívení Panny Marie v Lučanech. Ve středu 25. prosince v 15 hodin
zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání komorního orchestru Bohemia, smíšeného sboru Kvintus a hostů, dirigovat bude Jiří Doubek. Smíšený
pěvecký sbor Sokol Huntířov pod vedením Věry Paldusové se představí v sobotu 28. prosince v 17.30. Koncerty se konají za podpory lučanské farnosti
a Města Lučany nad Nisou, dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu lučanského kostela.
Vložil(a): - Úterý, 03.12. 2019 - 11:06:47 (6 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 597 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Bude: SVATOŠTĚPÁNSKÉ ZPÍVÁNÍ
Všichni jste srdečně zváni na čtvrtý benefiční koncert pro rychnovský zvon. Koncert se koná ve čtvrtek 26. prosince na svátek svatého Štěpána od 15 hodin
v kostele sv. Václava v Rychnově u Jablonce n. N. a zazpívá na něm Rychnovské trio +. 
Kostel bude pro veřejnost otevřen od 14.30 do 16 hodin. Přijďte se podívat na betlém a společně zazpívat koledy. Výtěžek z koncertu bude věnován na 
pořízení nového zvonu. 
Vložil(a): - Úterý, 03.12. 2019 - 11:05:18 (3 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 471 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Bude: KOLEDOVÁNÍ NA POUŠTI
Srdečně zveme na tradiční koledování v kostelíčku sv. Jana Nepomuckého nad Železným Brodem na svatého Štěpána 26. prosince od 13.30. Hlasování
koledníků minulý rok rozhodlo prostou většinou, že letos zahájíme „polskými koledami“, které nacvičí a přednese kostelíčkový filharmonický sbor. 
Poté se přidají všichni přítomní s koledami českými. 
Zveme všechny zpěváky i nezpěváky z blízka i z dáli. Přijďte se potěšit srdečnou pouštěckou atmosférou.

Vložil(a): - Úterý, 03.12. 2019 - 11:02:01 (1 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 506 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Bude: ŽEHNÁNÍ VÍNA SV. JANA
Letošní svátek evangelisty sv. Jana připadá na pátek 27. prosince. Při bohoslužbě v hlavním kostele v 17 hodin bude žehnáno víno k jeho cti. 
Vložil(a): - Úterý, 03.12. 2019 - 11:00:27 (1 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 169 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Bude: OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ
Na svátek sv. Rodiny nazaretské v neděli 29. prosince při dopoledních bohoslužbách budou mít manželé příležitost obnovit svůj manželský slib, kterým
mezi sebou uzavřeli pouto lásky. Jistě bude dobré, když na tuto událost vezmou s sebou i své děti, případně vnoučata. 
Vložil(a): - Úterý, 03.12. 2019 - 10:59:05 (1 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 305 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Bude: DÍKUVZDÁNÍ ZA ROK 2019
Mezi dobré zvyky naší farnosti patří i celodenní adorace nejen na první pátek v měsíci, ale také na konci kalendářního roku, tedy v úterý 31. prosince.
Od 9 hodin ráno bude možnost adorace před Nejsvětější Svátostí v kapli až do 16 hodin, kdy bude zakončena mší svatou a po ní bude následovat svátostné
požehnání. Zároveň prosíme, abyste si již nyní rozmysleli, v jakou dobu byste rádi adorovali, a pak se zapsali na jednotlivé půlhodiny.
Vložil(a): - Úterý, 03.12. 2019 - 10:57:54 (2 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 492 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Bude: BOURÁNÍ KOSTELA
Až tak zlé to nebude, i když práce, které jsou v interiéru kostela naplánované, jsou opravdu velkého rozsahu. V sobotu 23. listopadu byla zahájena první
část, tedy odstraňování staré nevyhovující omítky, která je poškozená vlhkostí. Tyto práce budou průběžně pokračovat na dalších místech podle možností.
Obnažené zdivo pak bude lépe vysychat přes zimní měsíce. Dále je plánována obnova omítek a nakonec nová výmalba celého interiéru kostela (to už odbornými
firmami). Všechny tyto práce je potřeba dokončit před zpětnou instalací opravených varhan, kolem kterých se také bude hodně pracovat – zadní stěna,
nová elektroinstalace, osvětlení, datové rozvody atd. Protože vše je směřováno k výročí 150 let od narození architekta našeho kostela Josefa Zascheho
(9. listopadu 2021) a také k výročí 90 let od posvěcení kostela (24. dubna 2022), času na všechny práce není mnoho. Samozřejmě, po dobu prací to nebude
jednoduché, budeme se muset smířit s různými omezeními, ale tak už to bývá. Je to ale také velká příležitost přiložit ruku ke společnému dílu, na jehož
konci bude, jak věříme, důstojný interiér jabloneckého chrámu Páně. Potřeba bude nejen silných mužských rukou, ale i ženských, pro úklid. Další termíny
budou včas oznámeny. Kromě ochotných rukou lze zapojit i ochotné peněženky, protože ani financování oprav interiéru kostela, není v tuto chvíli plně 
zajištěné. Věříme ve Vaši ochotu se přidat.
Vložil(a): - Úterý, 03.12. 2019 - 10:56:49 (1 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 1517 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Úvodník FL: SVATÝ ZIKMUND
Asi několik desetiletí jsem si vždy při litaniích k českým národním patronům kladl mžikovou otázku: „Kdo je to ten svatý Zikmund, kterého prosíme 
o přímluvu?“ Navíc, když se onen Zikmund dostal i do Svatováclavského chorálu. Nabízela se vždy myšlenka, jestli nemá něco společného s českým a 
uherským králem a římským císařem Zikmundem (zvaným „liška ryšavá“), synem českého krále a římského císaře Karla IV. Tato hypotéza byla vždy zavržena 
ještě před vzýváním dalších patronů – Kosmy a Damiána. Teprve nedávno jsem se konečně přinutil, zjistit si o svatém Zikmundovi alespoň něco. Výše
zmíněnou hypotézu s králem Zikmundem nelze kupodivu zavrhnout. Nejedná se ale o totožné osoby: král a císař Zikmund (1368–1437) skutečně není oním
svatým. Otec Karel IV. pojmenoval tímto jménem svého syna narozeného z Alžběty Pomořanské. 
Svatý Zikmund žil v 6. století a stal se králem v Burgundsku (dnešní Francie). V důsledku rodinných intrik nechal Zikmund zavraždit svého syna 
(namluvili králi, že jej syn chce svrhnout). Zikmund hluboce litoval svého zlého činu. Sousední francký král, otec Zikmundovy manželky, jejíž syna 
nechal král zavraždit, vyhlásil Burgundsku válku a Zikmunda porazil. Král Zikmund činil pokání a v mnišském oděvu odešel i s rodinou do kláštera 
svatého Mořice, který založil. Jeho úkryt byl ale vyzrazen a francký král dal Zikmunda s celou rodinou roku 524 zavraždit a vhodit do staré studny.
Zde těla ležela tři roky. Tragická smrt Zikmundova smazala u vrstevníků jeho krutý čin a zdála se jim dokonalým zadostiučiněním. Lidmi byl považován 
za krále, který činil pokání. Opat kláštera sv. Mořice získal dovolení přenést ostatky Zikmunda a jeho rodiny ze studny do svého kláštera. Toto první
přenesení Zikmundových ostatků představovalo podle tehdejších zvyklostí jeho svatořečení. 
V roce 1366 byl svatý Zikmund vyhlášen za českého zemského patrona. Karel IV., který část svého mládí pobýval ve Francii a zde se jistě s životopisem
světce seznámil, nechal část ostatků svatého Zikmunda z kláštera sv. Mořice vyzvednout a dopravit do Prahy do chrámu svatého Víta. Svatý Zikmund je
patronem proti horečce. 
Trvalé vzdělávání ve víře má být naší přirozeností. Původně jsem chtěl na tomto místě použít označení „povinnost“, ale to se mi jeví málo vystihující.
Považovat za povinnost něco, co nás obohacuje, rozvíjí a dává nám dobrý příklad, by byla devalvace této činnosti. Někteří duchovní vůdci právem 
považují poctivé studium jako formu modlitby.
Jan Suchánek
Vložil(a): - Úterý, 03.12. 2019 - 10:54:18 (1 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 2683 bytů | Úvodník FL | Hodnocení: 0)
2198 článků (220 stránek, 10 článků na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Přejít na:
Teplota
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
7 °C
1.12.2019
Aktuality
Aktuality | Archív aktualit |
26. 09. 2019 - Farní list na prosinec ve formátu PDF je ke stažení zde.
25. 03. 2019 - Aktuální informace k jabloneckým varhanám a přípravě jejich opravy najdete zde.
26. 06. 2017 - Fotky - Kněžské svěcení Cyrila Tomáše Matějce zde
23. 06. 2017 - Fotky - Biřmování a Boží Tělo 2017 zde
22. 06. 2017 - Fotky - požehnání Wallerovy kapličky na Rádle v neděli 19. 6. 2017 zde
05. 09. 2016 - Předběžný rozvrh náboženství pro rok 2016/17 naleznete zde.
08. 06. 2011 - Zde si můžete stáhnout seznam knih, které jsou k dispozici ve farní knihovně.
Počítadlo


Přihlášení do administrace
Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou
Horní náměstí­ 12 466 01 Jablonec nad Nisou
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.14 sekund
:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::