Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou  
•   Home  •  Downloads  •  Your Account  •  Forums  •
Nabídka

· Bohoslužby
· Bude
· Bylo

· Oznámení
· Archiv
· Úvodník FL
· Poděkování

· Letní tábory
· Pronájem prostor

· Úmysly
· Historie farnosti
· Verze k tisku

· Fotogalerie
· Soubory ke stažení

· Smíření

· Kontakty
Hledat


Pokročilé vyhledávání
Bylo: ZÁJEZD DO LITOMĚŘIC
Dne 27. října se uskutečnil poutní zájezd do Litoměřic. Cesta s modlitbou růžence rychle uběhla. V biskupské rezidenci na nás čekal Mons. Jan Baxant. Osobně se nám věnoval. Vtipný byl i jeho výklad se zohledněním všech zajímavostí. Milé bylo i následné pohoštění. Cítili jsme se opravdu poctěni.
Ale to na nás již v katedrále sv. Štěpána čekal kostelník Antonín. Díky jeho podrobnému výkladu  jsme si uvědomili, jaké poklady v katedrále jsou. Mši svatou zde sloužil pro nás otec Josef, který naši pouť doprovázel. Kdy se nám podaří projít katedrálou bez davů lidí, to byl opravdu duchovní i estetický zážitek. 
Další kostel nás čekal za velkým náměstím s mariánským sloupem. Je to farní litoměřický kostel Všech svatých plný krásných pokladů. Zde jsme prosili za naši vlast litaniemi k našim českým patronům. Dál jsme jeli do Doksan do klášterního kostela sester premonstrátek. Opět jsme již byli očekáváni. Prohlédli jsme si kostel i kryptu z 12. století. Modlitba růžence v těchto prostorách je skutečný duchovní zážitek. Velký dík patří otci Josefovi za duchovní doprovázení a dalším za organizaci. Všude nás čekali průvodci, kteří ta místa znali, ale i milovali a duchovně ctili. Věnovali se nám. Díky za mnoho zážitků duchovních  i kulturních, děkujeme i paní Šulcové za věnečky. 
Dobře vím, že zorganizovat zájezd tak, aby se všem líbil, není vůbec snadné, ale povedlo se to. Díky. Jen škoda, že nás nebylo více, kdo mohl, a nejel s námi, ošidil se. Těšíme se na další putování.
Zdena Pazderníková
Vložil(a): - Sobota, 01.12. 2018 - 22:28:39 (20 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 1584 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: OPRAVA V LUČANECH
I v letošním roce jsme pokračovali v opravách v kostele v Lučanech. Díky příspěvku Libereckého kraje, Ministerstva kultury a Města Lučany nad Nisou jsme obnovili velkou část vnitřní výmalby za celkovou částku 649 980 Kč. 
Vložil(a): - Sobota, 01.12. 2018 - 22:26:12 (20 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 298 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Oznámení: FARNÍ ŠATNÍK
Oznamujeme, že farní šatník je definitivně zrušen. Pokud máte nepotřebné oblečení, můžete využít bílé kontejnery Charity ČR, nejbližší kostelu je u autobusového nádraží.
Vložil(a): - Sobota, 01.12. 2018 - 22:25:20 (13 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 259 bytů | Oznámení | Hodnocení: 0)
Oznámení: JABLONECKÉ VARHANY
V rámci sbírky na restaurování varhan začala spontánně uvnitř adopce vznikat jakási galerie osobností, které jsou spojeny s naší farností. Jako první to byl P. Antonín Bratršovský – jedna z prvních nedělních sbírek byla použita na pořízení varhanní píšťaly na jeho památku. Následoval Ernst Tschakert, který působil jako regenschori ještě ve sv. Anně, účastnil se aktivně přípravy nových varhan a od roku 1932 na ně „přesedlal“. Třetím, kdo je již trvale zapsán v našich varhanách, je P. Josef Němeček, který v naší farnosti působil jako první děkan po válce. Další osobnost, která bude mít svou píšťalu, je naživu. Je to P. Hadrian Lucke OFMCap, který se v Jablonci narodil v roce 1930 a po válce vstoupil v Německu ke kapucínům. Svoji primici měl v tehdy ještě rozestavěném kostele Srdce Ježíšova v Neugablonz. Nyní je na odpočinku v kapucínském klášteře v Ingolstadtu. Je takovým pojítkem mezi našimi farnostmi. Na píšťalu určenou na jeho památku ještě sháníme peníze – na prospektovou nám chybí asi 7000 Kč. Mezi dosavadními dárci jsou nejen naši farníci, ale i Hadrianovi příbuzní z Erfurtu a P. Antonín Kejdana z Liberce.
Další na řadě je P. Josef Němeček, který v naší farnosti působil jako první děkan po válce. I na jeho píšťalu už je upsáno několik prvních tisíc. Samozřejmě se chystáme sbírat na P. Karla Vogela, posledního německého děkana a také na samotného architekta kostela – arch. Josefa Zascheho.
Snad se to těžko ve zkratce sděluje, ale v rámci sbírky na varhany je to moc sympatická myšlenka – pomůžeme varhanám i naší historické paměti.
Borek Tichý
Vložil(a): - Sobota, 01.12. 2018 - 22:24:32 (14 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 1650 bytů | Oznámení | Hodnocení: 0)
Bude: NADAČNÍ FOND
Prostředky z darů a adopcí přesáhly částku 1 000 000 Kč a již 200 píšťal má své
adopční partnery. Pokud plánujete dát někomu vánočním dárkem píšťalu, respektive pěkný Adopční list, je to možné přes webové stránky www.jabloneckevarhany.cz nebo ve farní kanceláři. Abychom stihli list vytisknout, prosím rozhodněte se co nejdříve.
Jiří Kreisel
Vložil(a): - Sobota, 01.12. 2018 - 22:22:54 (28 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 431 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Úvodník FL: OBJETÍ
Kamarád nám vyprávěl smutný zážitek z jednoho kojeneckého ústavu. Viděl dlouhé řady ležících plačících miminek, které nikdo nevzal s láskou do náruče, nikdo na ně nemluvil. Bezmocné malé děti nemají ani svou mámu (natož tatínka), ani nikoho blízkého a jsou ve své bezmoci samy. Na omluvu dotčeným „vyhořelým“ ošetřovatelkám je nutno říci, že se velkou část své pracovní doby zabývaly povinným „papírováním“.
Objetím se dá říci více než slovy, která by mohla vyznět zprofanovaně nebo lacině. Nebo člověk cítí, že pouhými slovy nelze všechno vyjádřit. Dokázat obejmout druhého nebo být obejmut je dovednost, které je nutno se naučit. Objímající vstupuje do intimního prostoru druhého. Vyžaduje to čas i otevřenost. Ale hlavně obsah, tedy vzájemný vztah či velkou ochotu k přijetí druhého. Není to pro každého úplně samozřejmé. Někdy to může být i překvapení, které je potřeba vnitřně zpracovat. Do vzájemné interakce, kdy druhého vnímáme, vidíme a slyšíme, vstupuje další rozměr – vzájemný tělesný dotyk. Tedy dotyk a objetí. Společné krátkodobé zastavení času. I Ježíš se častokrát dotýkal svých bližních, nejen když je uzdravoval z jejich tělesných utrpení. Pokud někdo trpí velkou bolestí, úmrtím v rodině, ztrátou bližního, těžkou nemocí, jsou častokráte slova zbytečná. Objetí může být aspoň trochu společným sdílením bolesti. 
Objímání je i možná léčebná terapie, která uzdravuje nemocné na duši nebo autistické děti. Po pravdě řečeno má tato metoda i své oprávněné kritiky, určitě nemusí kladně působit na každého, je potřeba vzájemná důvěra a blízkost mezi lidmi. Někdo může chápat objetí jako zásah do svého soukromí, zvláště u dětí. Přísně vzato je to vlastně omezování možnosti pohybu. Bez osobního vztahu nemusí taková léčba fungovat. Nemůže to být podobná formalita, jakou je někdy pozdravení slovem či podání ruky. Objetí je formou, jak fyzicky vyjádřit a sdílet vzájemnou blízkost, poskytnutí ochrany, přání dobra druhému člověku. Je to univerzální a všem pochopitelný jazyk, který nemá žádných jazykových bariér.
Máme se většinou dobře, proti většině světa jsme neskutečně bohatí, i když si to nepřipouštíme. Častokrát ale naše společnost trpí na chudé vztahy. Potřeba být přijímán svým okolím, svými nejbližšími, patří mezi základní lidské potřeby, podobně jako potřeba dýchat, pít a jíst. Být přijat takový, jaký člověk je, se všemi dobrými i špatnými vlastnostmi. A taky podobně aktivně přijímat do svého života všechny své blízké.
Jan Suchánek
Vložil(a): - Sobota, 01.12. 2018 - 22:20:53 (20 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 2555 bytů | Úvodník FL | Hodnocení: 0)
Bylo: ADVENTNÍ VĚNCE
Na začátku mše svaté o 1. neděli adventní 2. prosince se budou žehnat adventní věnce.
Vložil(a): - Sobota, 01.12. 2018 - 22:16:43 (24 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 167 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: ADVENT NA KRÁSNÉ
První adventní neděli 2. prosince od 10 do 16 hodin proběhne adventní setkání na faře na Krásné. Hlavní dílna bude zaměřena na výrobu adventních věnců od 10 do 12 hodin, vše v režii Hany Mrklasové z Herbáře.  
S sebou můžete přinést staré či nepotřebné vánoční ozdoby, jež budete moci směnit za jiné. Celá akce bude zakončena mší svatou od 16 hodin.
Vložil(a): - Sobota, 01.12. 2018 - 22:16:03 (22 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 453 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bude: RORÁTY
V době adventní se opět budou konat tradiční rorátní mše svaté při svíčkách. V letošním roce to bude vždy v úterý a v sobotu ráno v 6 hodin v zimní kapli.  Úterní mše svaté v 18 hodin a sobotní mše svaté od 8 hodin se v adventní době nekonají.
Vložil(a): - Sobota, 01.12. 2018 - 22:14:32 (32 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 347 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Bude: VEČERY CHVAL
Srdečně zveme na Večery chval, které se konají tento měsíc ve středu 5. prosince od 19 hodin (po mši svaté) v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí. Přijďte chválit Pána před Nejsvětější svátostí písněmi (zejména z Hosany).
Vložil(a): - Sobota, 01.12. 2018 - 22:12:33 (28 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 326 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
1996 článků (200 stránek, 10 článků na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Přejít na:
Teplota
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
5 °C
10.12.2018
Aktuality
Aktuality | Archív aktualit |
30. 11. 2018 - Farní list na prosinec ve formátu PDF opět ke stažení zde
26. 06. 2017 - Fotky - Kněžské svěcení Cyrila Tomáše Matějce zde
23. 06. 2017 - Fotky - Biřmování a Boží Tělo 2017 zde
22. 06. 2017 - Fotky - požehnání Wallerovy kapličky na Rádle v neděli 19. 6. 2017 zde
05. 09. 2016 - Předběžný rozvrh náboženství pro rok 2016/17 naleznete zde
08. 06. 2011 - Zde si můžete stáhnout seznam knih, které jsou k dispozici ve farní knihovně.
Počítadlo


Přihlášení do administrace
Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou
Horní náměstí­ 12 466 01 Jablonec nad Nisou
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.58 sekund
:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::