Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou  
•   Home  •  Downloads  •  Your Account  •  Forums  •
Nabídka
· Bohoslužby
· Bude
· Bylo

· Oznámení
· Archiv
· Úvodník FL
· Poděkování

· Letní tábory
· Pronájem prostor

· Úmysly
· Historie farnosti
· Verze k tisku

· Fotogalerie
· Soubory ke stažení

· Smíření

· Kontakty
Hledat


Pokročilé vyhledávání
Bude: Aktuální opatření našich farností – proti COVID19 – 16.X. 2020

Aktuální opatření našich farností – proti COVID19 – 25.10. 2020

Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Rýnovice

Pořad bohoslužeb v neděli 25.10. 2020

 
9.30 – Mšeno nad Nisou – online – adresa na 
https://www.jablonec.online 

Stále platí dispenz (prominutí) povinné účasti na nedělní bohoslužbě, které vydal Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Pokud možno, zůstávejte doma, sledujte bohoslužby pomocí moderních technologií (rozhlas, TV, internet).

Tuto neděli (25.10.) bude možnost sv. přijímání takto:

Rychnov – kostel sv. Václava: 8.30 – 9.15
Mšeno – kostel Nejsv. Trojice: 10.30 – 11.15
Jablonec – kostel Nejsv. Srdce: 10.30 – 11.15 (vstup přes faru)

Dodržujte hygienická opatření (desinfekce, roušky, rozestupy)

Kdo by se nemohl v tuto dobu dostavit, nebo měl nemožnost se vůbec dostavit, nechť nás kontaktuje (viz níže).
Sv. zpověď je možná po předchozí dohodě.

Ve čtvrtek 29.října. bude od 9 do 18 hodin na faře zpovědní den. Pokud možno, využijte celý den, kněží tu jsou pro vás.
Zaopatřování podobně jako sv. zpověď – zde prosím nikdo neváhejte při jakémkoliv zhoršení jakékoliv nemoci!!!

Online přenosy z fary jako na jaře zatím neplánujeme.

Všechny ostatní společné akce jsou zrušeny (náboženství, přípravy, vzdělávání, schola apod.).

Jak to bude dál, uvidíme. Všichni víte, jak rychle se situace a nařízení mění. Proto sledujte web, e-mail, případně nás kontaktujte telefonicky. Máme také profil farnost Jablonec nad Nisou na facebooku.

Římskokatolická farnost děkanství

Horní náměstí 12

Jablonec nad Nisou

466 01

tel.: +420 483 312 327

web.: www.farnostjablonec.cz

e-mail: fara@farnostjablonec.cz


Vložil(a): - Pátek, 16.10. 2020 - 19:51:42 (27 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 3247 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Úvodník FL: K DRUHÉMU JAKO SÁM K SOBĚ
Krásné téma jsem získal při rozhovoru s P. Oldřichem Kolářem a jsem rád, že se o něj mohu podělit. Židovského rabína se ptali, jaká je jeho největší
rada pro náš lidský život. Rabín jim v souladu s Tórou, tedy naším Starým zákonem, sdělil: „Nečiň druhému to, co sám nechceš, aby ostatní činili tobě.“
Což je vlastně Ježíšovo poselství v Novém zákoně. Nemůžeme očekávat, že když se k druhým budeme chovat nevšímavě, že ti druzí to přehlédnou a budou se
k nám automaticky chovat mile (i když naštěstí i toto se stává). Ježíšův – vylepšený – přístup na ten židovský navazuje, neruší jej, ale zdokonaluje jej
a přetváří do aktivní polohy: „Chovejte se k druhým tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám.“
(Mt 7,12) Je velký rozdíl mezi přístupem „druhému nečinit zlo“ a „druhému činit dobro“. Ačkoli např. nevšímavost k druhému může být chápána nejen jako
„nečiním druhému nic zlého“ (podle Starého zákona), ale i „nechovám se k druhému tak vhodně, jak bych měl“ (podle Nového zákona). Kdo by nechtěl, aby se
ten druhý k němu choval mile, mluvil s ním, zajímal se o něj, pomohl mu v nouzi?
Každý sám si většinou uvědomuje své neschopnosti, omezení dané třeba naší otevřenou či uzavřenou povahou, nedokonalosti, taky občas malou odvahu 
zariskovat a něco vykonat či oslovit toho druhého. Často i při nejlepší vůli výsledky naší vstřícnosti vůči druhému nemusí být valné. Ale měla by tam
být ona otevřenost, pohotovost, vidět toho druhého v tom lepším světle. Jako součást našeho světa. Navázání či zahájení jakéhokoli kontaktu je 
nezbytnou vstupní branou pro vzájemnou komunikaci. Mnoha lidem chybí odvaha k tomu, aby sami oslovili druhé. Přesto by často byli rádi, aby se druzí 
k nim chovali aktivněji. 
Je zjevné, že každý aktivní riskuje nezájem, nepochopení či odpor. Může ale také najít pochopení a pozitivní reakci druhé strany. Všechny akce či
chování nesou svá rizika, ne všechny aktivity dopadnou špatně. Zpravidla ještě horší než někde narazit, je vůbec to nezkusit. Nelze čekat, že se 
rázem vše povede, ale může být zřetelný alespoň malý pokrok. Některé projevy mnoha lidí nejsou vůči nám a priori negativní, odmítavé, ale mohou být 
obranné, opatrné. Je dobré nedělat z jedné špatné zkušenosti závěry po zbytek života. 
Jan Suchánek 
Vložil(a): - Pátek, 02.10. 2020 - 22:27:24 (12 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 2427 bytů | Úvodník FL | Hodnocení: 0)
Bylo: VYZNAMENÁNÍ
V úterý 8. září k nám do farnosti přijel otec biskup Jan, který zahájil nový školní rok na Základní škole Antonína Bratršovského. Na závěr tohoto
setkání pak jako překvapení pro všechny byla oceněna paní ředitelka PhDr. Janina Křimská papežským vyznamenáním Pro Ecclesia et Pontifice. Jde o vysoké
papežské vyznamenání, které v naší diecézi obdrželi pouze dva lidé. 
Vložil(a): - Pátek, 02.10. 2020 - 22:21:04 (15 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 414 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: TÝDEN MODLITEB
Jako již tradičně v polovině září proběhl týden modliteb za požehnání městu a kraji, kdy jsme se společně scházeli k modlitbám v jednotlivých
křesťanských sborech a církvích. Letošní zakončení bylo opravdu slavností, kdy na Královku ke kříži zavítal apoštolský nuncius Mons. Charles Balvo.
Zde předsedal společné bohoslužbě, pronesl kázání a pak následovala diskuse. Všichni obdivovali jeho nádhernou češtinu. Společného áronského žehnání
na konci bohoslužby se spolu s nunciem zúčastnili duchovní Církve československé husitské, Českobratrské církve evangelické, Starokatolické církve,
Křesťanského sboru Dobrá zpráva a Církve bratrské.  
Velké poděkování patří panu Jelínkovi, který zvelebil prostor na Královce, kde ekumenická bohoslužba probíhala.
Vložil(a): - Pátek, 02.10. 2020 - 22:19:45 (13 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 824 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: PODĚKOVÁNÍ
V životě každého člověka vždy něco končí a něco začíná. Bývají to přelomy při přestupu ze školy na jinou školu, ze školy do zaměstnání, změna
zaměstnání, odchod do důchodu apod. V neděli 20. září na konci mše svaté jsme mohli všichni poděkovat paní Mgr. Veronice Pospíšilové za dlouholetou
práci pro farnost, zejména pro naše děti. Náboženství učila více než 25 let. Jistě pro ni bylo velkým překvapením, když jí ti, které učila a byli
přítomni na mši svaté, obdarovali květinou. Jako dárek obdržela příspěvek na cestu do Svaté země. Přejeme spoustu krásných chvil na další pouti životem
a hodně Božího požehnání.
Vložil(a): - Pátek, 02.10. 2020 - 22:18:02 (13 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 681 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Oznámení: STAV MZDOVÉHO FONDU
Stav mzdového fondu k 20. srpnu 2020	122 506 Kč
Příjmy od 21. srpna do 20. září	21 750 Kč
Čerpáno v září	6 080 Kč
Průběžný stav k 20. září 2020	138 176 Kč
Jak již bylo opakovaně uvedeno, z důvodu lepšího oddělení peněz mzdového fondu byl zřízen další účet 2401813773/2010, který je určen pouze pro mzdový
fond. Prosíme přispívající farníky, aby své dary přesměrovali na tento účet. Oba účty budou pochopitelně fungovat současně, dokud nebudou provedena 
všechna přesměrování. Není tedy třeba mít obavy z jiného využití vašich darů. 
Vložil(a): - Pátek, 02.10. 2020 - 22:16:25 (11 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 600 bytů | Oznámení | Hodnocení: 0)
Oznámení: DARY NA VÝMALBU
Stav k 20. srpnu 2020	219 918 Kč
Příjmy od 21. srpna do 20. září	15 026 Kč
Průběžný stav k 20. září 2020	234 944 Kč

Vložil(a): - Pátek, 02.10. 2020 - 22:14:39 (12 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 147 bytů | Oznámení | Hodnocení: 0)
Bude: RŮŽENCOVÝ MĚSÍC
Připomínáme, že měsíc říjen je zvláštním způsobem zaměřen k Panně Marii Růžencové, proto vybízíme k modlitbě svatého růžence, např. v rodinách, 
společně přede mší svatou apod. 
Vložil(a): - Pátek, 02.10. 2020 - 22:11:10 (27 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 208 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Bude: ÚKLID KOSTELA
Začal se opravovat kostel. Při těchto pracích se v interiéru kostela velmi práší. Z tohoto důvodu je nutné každý týden provádět úklid, který spočívá
převážně v utření prachu na lavicích a vysátí kostela. Termín týdenního úklidu je v sobotu po 18. hodině večerní. V kostele je tabulka, do které je
možno se na úklid zapsat. Veškeré úklidové prostředky jsou v sakristii pod dřezem, kýble, košťata apod. se nachází za mříží na verandě fary. 
Srdečně děkujeme všem, kteří se do úklidu zapojí!
Vložil(a): - Pátek, 02.10. 2020 - 22:09:51 (24 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 553 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Bude: NÁBOŽENSTVÍ
Výuka náboženství, z důvodu rozšíření KORONAVIRU, do odvolání ZRUŠENA!
Výuka náboženství začne od 1.října. V případě nevyhovujících termínů nás prosím kontaktujte, řešení vždy nalezneme.
Vložil(a): - Pátek, 02.10. 2020 - 22:07:12 (24 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 241 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
2350 článků (235 stránek, 10 článků na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Přejít na:
Teplota
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
15 °C
4.10.2020
Aktuality
Aktuality | Archív aktualit |
30. 09. 2020 - Farní list na říjen ve formátu PDF je ke stažení zde.
25. 03. 2019 - Aktuální informace k jabloneckým varhanám a přípravě jejich opravy najdete zde.
26. 06. 2017 - Fotky - Kněžské svěcení Cyrila Tomáše Matějce zde
23. 06. 2017 - Fotky - Biřmování a Boží Tělo 2017 zde
22. 06. 2017 - Fotky - požehnání Wallerovy kapličky na Rádle v neděli 19. 6. 2017 zde
05. 09. 2016 - Předběžný rozvrh náboženství pro rok 2016/17 naleznete zde.
08. 06. 2011 - Zde si můžete stáhnout seznam knih, které jsou k dispozici ve farní knihovně.
Počítadlo


Přihlášení do administrace
Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou
Horní náměstí­ 12 466 01 Jablonec nad Nisou
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.69 sekund
:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::