Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou  
•   Home  •  Downloads  •  Your Account  •  Forums  •
Nabídka

· Bohoslužby
· Bude
· Bylo

· Oznámení
· Archiv
· Úvodník FL
· Poděkování

· Letní tábory
· Pronájem prostor

· Úmysly
· Historie farnosti
· Verze k tisku

· Fotogalerie
· Soubory ke stažení

· Smíření

· Kontakty
Hledat


Pokročilé vyhledávání
Úvodník FL: ČAS NELZE VRÁTIT ZPĚT
Fyzikové si marně lámou hlavy, jak otočit vektor času, abychom mohli cestovat do minulosti a paradoxně tak měnit události již jednou učiněné.
Asi většina lidí měla ve svém mládí pocit, že má k dispozici téměř neomezené množství času a sil prozkoušet všechny varianty, prožit všechny možnosti, navštívit všechna
pěkná místa a cizí země, vidět všechny krásné filmy, seznámit se se všemi sympatickými lidmi atd. Kolikrát bychom si přáli, abychom nějakou věc, skutek, slovo, rozhodnutí mohli učinit znovu, nejlépe jinak. Nebo taky neučinit vůbec.
V tom lepším případě se dají nepovedené pokusy a mylné cesty napravit, nahradit, omluvit se, zkusit to znovu. V horším případě může dojít k nevratným událostem, škodám na majetku, zdraví, cti druhého člověka, kde často není cesty zpět. V krajních případech se jedná o lidský život, osudy národů. V nejkrajnějším případě může jít o lidskou duši, spásu člověka, jeho věčný život. Navíc je spoustu věcí, které jsme promeškali a které nemají možnost opakování. Co jsme jednou neudělali, neuděláme nikdy. Pokud neustále odkládáme to, o čem si říkáme, že bychom to měli zařídit, spravit, vyřešit, celkem zákonitě se stane, že se jednou „ucho utrhne“ a malér bude na světě.
Bdělost a obezřetnost je imperativem pro tyto situace, které přicházejí nečekaně a nezvaně. Z ničeho nic jsme se ocitli v situaci, na kterou nejsme připraveni a jednáme instinktivně, zbrkle či agresivně. Někdy ale procházejí dlouhou dobu kolem nás, jen my si jich nevšímáme. Jak je uspokojivé, když je možno s odstupem času hodnotit, že o nějaké věci bylo dobře rozhodnuto.
Je bohužel lidskou přirozeností, že člověk zpravidla či občas řídí svůj život „cestou nejmenšího odporu“, minimalizuje pracnost a maximalizuje své užitky, zážitky či pohodlí. Není v lidských silách pokaždé vyhodnotit vážnost situace, oddělit významné od nepodstatného a řešit jen to hlavní a ostatní pominout. A vidět věci z dlouhodobější perspektivy. Občas se nějaká bezvýznamnost ukáže časem jako velmi důležitá, naštěstí to jsou jen výjimky. Není jednoduché být pozorný a vidět různé potřeby a příležitosti. Lidský život není o dokonalosti, ale spíše o pokorném přijetí všeho dobrého i zlého. 
Jan Suchánek 
Vložil(a): - Úterý, 05.02. 2019 - 11:00:59 (24 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 2290 bytů | Úvodník FL | Hodnocení: 0)
Bylo: TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka, která proběhla v našich farnostech 13. ledna, vynesla celkem částku 16 325 Kč. Letos byla poslána na Libereckou charitu pro pomoc matkám samoživitelkám a na sociálně ohrožené lidi. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Vložil(a): - Úterý, 05.02. 2019 - 10:57:55 (23 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 324 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: TÝDEN MODLITEB
Od 20. do 26. ledna probíhal v Jablonci týden modliteb za jednotu křesťanů. Je pěknou tradicí, že se v Jablonci můžeme dvakrát do roka scházet společně s bratry a sestrami z jiných denominací a společně se modlit. Druhou příležitostí je zářijový Týden modliteb za požehnání městu a kraji, který se v letošním roce bude konat již po jedenácté.
  1. Výnos sbírky, která se v rámci týdne modliteb konala, poputuje Spolku svatá Barbora, která pomáhá dětem, kterým zemřel jeden z rodičů na následky pracovního úrazu, většinou v hornictví.
Vložil(a): - Úterý, 05.02. 2019 - 10:57:13 (22 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 643 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: ZVUKOVÁ GALERIE
Jak jsme již informovali v prosincovém Farním listě, vzniká v rámci adopce píšťal jakási galerie osobností. Hlavní myšlenkou je adoptování varhanní píšťaly nějakému člověku, který měl vztah k farnosti nebo varhanám. První píšťala tak byla věnována farníky předchozímu jabloneckému děkanovi P. Antonínu Bratršovskému (Padremu), který v Jablonci působil v letech 1990–2006. Byla vybrána píšťala v prospektu varhan, tedy na viditelném čestném místě, tónu a (= Antonín). Dále následovala píšťala pro
Ernsta Tschakerta, předválečného jabloneckého regenschoriho, za jehož působení byly varhany postaveny. Ta byla pořízena z výtěžku benefičního koncertu, který v Jablonci provedl 22. září 2018 varhaník a regenschori Albin Wirbel z Neugablonz. A právě to vedlo představitele nadačního fondu k úvaze, že mezi adoptovanými píšťalami by tak mohla vzniknout zvláštní zvuková galerie významných osobností, jakýsi znějící památník. Již s touto myšlenkou následovala píšťala pro P. Josefa Němečka, prvního poválečného jabloneckého děkana, který je dosud v živé paměti některých farníků. P. Němeček byl z Jablonce přeložen v roce 1955, údajně pro přílišnou vstřícnost vůči německému obyvatelstvu. 
V tomto smyslu je zcela mimořádným počinem adopce píšťaly pro P. Hadriana Luckeho OFMCap, rodáka z Jablonce (*1930), dnes na odpočinku v kapucínském klášteře v Ingolstadtu. Mimořádným proto, že se do zvukové galerie dostává žijící osobnost, spojující Čechy a Němce, Jablonec a Neu-gablonz. Člověk, který velice mnoho vykonal pro dobré vztahy mezi našimi národy, městy a jejich obyvateli.
Prostředky na adopci prospektové píšťaly tónu h (= Hadrian), která je vedle píšťaly P. Bratršovského, se kterým se P. Hadrian přátelil, poskytlo několik přátel z obou zemí a doplnila jablonecká farnost. Zvuková galerie počítá do budoucnosti s dalšími osobnostmi: děkanem Karlem Vogelem – posledním německým duchovním správcem Jablonce, biskupem Antonem Weberem – ten posvětil a konsekroval nový kostel v roce 1932 a samozřejmě s architektem Josefem Zasche – autorem kostela a jinými. 
Prosíme, připojte se svými modlitbami – ty jsou pro zdar díla nejdůležitější. Více informací najdete na webu www.jabloneckevarhany.cz.
P. Hadrianovi přejeme v souvislosti s jeho píšťalou, aby si ji přijel pro potěšení poslechnout. 
Borek Tichý
Vložil(a): - Úterý, 05.02. 2019 - 10:54:40 (22 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 2382 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: FARNÍ PASTORAČNÍ RADA
Již několik let pracuje v naší farnosti pastorační rada, která má 11 členů (včetně obou duchovních). Na faře je k dispozici výroční zpráva za rok 2018, kterou sepsal Hynek Sladký. Jsou zde informace, návrhy, náměty, které se postupně řeší. Jedna z informací je prosba o pomoc při úklidu kostela. Pravidelný úklid zabere cca jednu hodinu. Zkuste se zamyslet, jestli byste se také vy do úklidu nemohli zapojit.
Vložil(a): - Úterý, 05.02. 2019 - 10:52:13 (25 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 554 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: HROMNICE
V sobotu 2. února na svátek Uvedení Páně do chrámu se budou žehnat svíce, tzv. hromničky. Začátek mše svaté bude v 8 hodin u betléma v kostele na Horním náměstí v Jablonci.
Vložil(a): - Úterý, 05.02. 2019 - 10:51:07 (23 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 275 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: ÚKLID BETLÉMA
V sobotu 2. února po ranní mši svaté cca od 9 hodin budeme uklízet betlém. Prosíme o vaši pomoc. 
Vložil(a): - Úterý, 05.02. 2019 - 10:50:29 (23 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 187 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ
V neděli 3. února, v den památky sv. Blažeje, se po ranní mši svaté v kostele na Horním náměstí v Jablonci bude udělovat svatoblažejské požehnání proti nemocem krku.
Vložil(a): - Úterý, 05.02. 2019 - 10:49:53 (23 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 255 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Hovory o víře budou tento měsíc v pondělí 4. února a biblická hodina v pondělí 18. února. Setkání se konají na faře od 19 hodin, přednáší R. D. Josef Peňáz. 
Vložil(a): - Úterý, 05.02. 2019 - 10:49:08 (32 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 267 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: VEČERY CHVAL
Srdečně všechny zveme na Večery chval, které se konají první středu v měsíci, tento měsíc 6. února, od 19 hodin (po mši svaté) v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí. 
Přijďte všichni, kdo chcete chválit Pána písní. Před nejsvětější svátostí zpíváme zejména písně z Hosany. 
Vložil(a): - Úterý, 05.02. 2019 - 10:48:23 (25 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 383 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
2033 článků (204 stránek, 10 článků na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Přejít na:
Teplota
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
4 °C
17.2.2019
Aktuality
Aktuality | Archív aktualit |
04. 02. 2019 - Farní list na únor ve formátu PDF ke stažení zde
26. 06. 2017 - Fotky - Kněžské svěcení Cyrila Tomáše Matějce zde
23. 06. 2017 - Fotky - Biřmování a Boží Tělo 2017 zde
22. 06. 2017 - Fotky - požehnání Wallerovy kapličky na Rádle v neděli 19. 6. 2017 zde
05. 09. 2016 - Předběžný rozvrh náboženství pro rok 2016/17 naleznete zde
08. 06. 2011 - Zde si můžete stáhnout seznam knih, které jsou k dispozici ve farní knihovně.
Počítadlo


Přihlášení do administrace
Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou
Horní náměstí­ 12 466 01 Jablonec nad Nisou
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.36 sekund
:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::