Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou  
•   Home  •  Downloads  •  Your Account  •  Forums  •
Nabídka

· Bohoslužby
· Bude
· Bylo

· Oznámení
· Archiv
· Úvodník FL
· Poděkování

· Letní tábory
· Pronájem prostor

· Úmysly
· Historie farnosti
· Verze k tisku

· Fotogalerie
· Soubory ke stažení

· Smíření

· Kontakty
Hledat


Pokročilé vyhledávání
Úvodník FL: POSLUŠNOST
Ovládání či vedení druhých lidí je možné pro různé účely, buď pro společenský zájem celku, nějakou vyšší trvalou pozitivní hodnotu, ale taky pro svůj sobecký zájem či zájem určité vyčleněné skupiny osob. Mnohdy se různé motivy vzájemně kombinují. Imperativ poslušnosti býval a bývá mnohdy zneužíván k tomu druhému účelu. Jakkoli patří poslušnost mezi nejvýznamnější ctnosti, i ona má přece své hranice.
I váleční zločinci se u mezinárodních tribunálů dovolávali své neviny, protože oni jen plnili rozkazy svých nadřízených. Jak asi řešili problém poslušnosti kněží, když se po nich v době komunismu či pronásledování vyžadovala poslušnost od představených, kteří kolaborovali s režimem, který byl víře v Boha nepřátelský? Jak má zachovat zaměstnanec poslušnost, když po něm vedení firmy chce, aby byl účasten či napomáhal tunelování společnosti, která ho zaměstnává?
Je zjevné a neoddiskutovatelné, že společnost i církev nemůže žít v chaosu či anarchii. Poslušnost je nutná a nezbytná. A někdy ani není možné domyslet všechny souvislosti, které vedly někoho, kdo poslušnost od druhých lidí vyžaduje, zvláště když se jedná o situace, kdy každé řešení je jinak špatné. Často nezbývá než věřit a modlit se, aby pravda časem vyplavala na povrch a byla všem zjevná. Je známá ona modlitba, abychom dokázali moudře odlišit věci, které změnit můžeme, od těch, které změnit nedokážeme. A kde je morální hranice, za kterou je čestné a spravedlivé nemlčet ke zlu? Na druhou stranu: doslovné plnění příkazů, které někdo nedomyslel (či ani domyslet nemohl či nedokázal), a to bez ohledu na výsledek a následky, je určitě nesprávné a je na místě konstruktivní dialog zúčastněných stran či samostatnost v rozhodování.
Poslušnost neznamená slepotu, nezájem, nekritičnost a neužívání vlastního rozumu. Je naším právem a někdy i povinností upozornit na nepravosti, které se na úkor druhých lidí dějí, a které se za dokonce zdánlivou poslušnost a zákony pokrytecky a zbaběle schovávají. Je k tomu potřeba velká rozvaha i osobní statečnost. Je to tak, že kdo mlčí, ten souhlasí a částečně se svým dílem účastní na páchání a tolerování nespravedlnosti. Přestože častokrát takové upozornění na nepravost k ničemu nevede (někdy jen k nepříjemnostem), onen nadřízený ví, že někdo měl odvahu upozornit jej na možné pochybení a vyslovil svůj nesouhlas.
Jan Suchánek
Vložil(a): - Pondělí, 03.07. 2017 - 09:49:19 (24 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 2377 bytů | Úvodník FL | Hodnocení: 0)
Bylo: SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Na svátek Seslání Ducha svatého jsme měli možnost poslechnout si při mši svaté dvě zajímavá hudební díla v podání jablonecké scholy pod vedením MgA. Tomáše Pospíšila. Jednak zazněla skladba od Wolfganga Amadea Mozarta Veni Spiritus. Pozoruhodné na této skladbě je, že ji Mozart napsal ve 12 letech. Druhou skladbou byla velmi působivá skladba Veni Creator Spiritus, kterou napsal současný skladatel Alejandro Consolacion.
Vložil(a): - Pondělí, 03.07. 2017 - 09:45:07 (26 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: WALLEROVA KAPLIČKA
V pondělí 19. června požehnal jablonecký děkan R. D. Oldřich Kolář obnovenou Wallerovu kapličku. Kaplička se nachází na jižní hranici obce Rádlo u silnice z Jablonce nad Nisou směrem na Turnov. Rod Wallerů měl svůj dům postaven na skalním hřbítku v dnes již zaniklé osadě Mohelka, která kdysi patřila k Pelíkovicím. Celé území osady Mohelka kdysi široce obtékala řeka Mohelka. V důsledku stavebních prací na nové silnici bylo celé území výrazně upraveno a tok řeky Mohelky i silnice z Jablonce na Turnov dnes vedou rovně. O rodu Wallerů, jejich domu i kapličce se v knize Rádlo – putování krajinou zmiňují autoři Marek Řeháček a Jakub Šrek (kniha je k dispozici na stránkách www.radlo.cz). Ke kapličce se nedochovaly žádné informace, není tedy ani známo její původní zasvěcení. Proto jsme měli při obnově skromné výzdoby volnou ruku. Protože jeden z majitelů usedlosti se dle historických dokumentů jmenoval Jan (Johann) a nové žehnání se připravovalo na dobu kolem svátku sv. Jana Křtitele, rozhodli jsme se pro zasvěcení právě jemu. Je to svatý, který propojuje Starý a Nový zákon, velmi uctívaný na křesťanském Západě i Východě, a jak se ukázalo, křestní patron jak iniciátora akce Jana Suchánka, tak i kováře Jana Nikendeye. Obnovy chátrající Wallerovy kapličky i její výzdobu financovaly Lesy České republiky. Kříž na kapličce byl vyroben uměleckým kovářem Janem Nikendeyem z Jablonce. Fotografie obrazu svatého Jana Křtitele od malíře Caravaggia byla získána z Kapitulní knihovny v Toledu a k jeho užití bylo vydáno zvláštní povolení. Na obnově se významně podílela obec Rádlo, která mj. zajistila vybudování přístupové cesty a lávky přes potok. Slavnostní události se účastnilo celkem 65 lidí. Mezi významnými hosty byli P. Antonín Kejdana, františkán z Liberce, a známý spisovatel a milovník Jizerských hor RNDr. Miloslav Nevrlý.
Vložil(a): - Pondělí, 03.07. 2017 - 09:44:04 (27 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: BIŘMOVÁNÍ
V neděli 25. června udělil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant svátost biřmování devíti kandidátům z Jablonce nad Nisou. Obřad se uskutečnil při mši svaté v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova od 10 hodin. Přípravu biřmovanců vedl P. Josef Peňáz. Po mši svaté následovala pobožnost Božího Těla, převážně ve venkovních prostorách vedle kostela a před farou, počasí nám přálo, sluníčko krásně svítilo. Po obřadech se někteří biřmovanci s panem biskupem i panem kaplanem dokonce osobně setkali a mohli udělenou svátost ještě vzájemně prožít. Přejeme všem biřmovaným, aby dokázali ve svém životě statečně svědčit o své víře svému okolí a snášet všechny těžkosti s tím spojené.
Vložil(a): - Pondělí, 03.07. 2017 - 09:40:07 (26 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 682 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ
V neděli 25. června byl v Praze v klášteře premonstrátů na Strahově vysvěcen na kněze náš bývalý farník Tomáš Matějec, nyní používá nové jméno Cyril.
Svěcení vykonal biskup Ostravsko-opavské diecéze František Lobkowicz a společně s Tomášem byl svěcen ještě jeho premonstrátský spolubratr Hyacint Pavel Kuchta.
Za naši farnost se slavnostní události účastnilo asi 25 farníků, z nichž většina přijela společným autobusem. Jako jedinečný dárek přítomní farníci od Cyrila Tomáše dostali hodinovou prohlídku vyhlášené strahovské
knihovny spojené s odborným výkladem místní průvodkyně.
Vložil(a): - Pondělí, 03.07. 2017 - 09:38:40 (26 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 605 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bude: BOHOSLUŽBY
V červenci a v srpnu budou slouženy nedělní mše svaté v 11 hodin v kostele sv. Antonína Paduánského v Bedřichově. V červenci a v srpnu nebudou nedělní odpolední mše svaté ve 14 hodin.
Vložil(a): - Pondělí, 03.07. 2017 - 09:06:27 (41 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 201 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Bude: POUŤ KE SV. ANNĚ
Poutní mše svatá ke cti sv. Anny bude sloužena v sobotu 29. července od 10 hodin v kostele jí zasvěceném v Jablonci n. N. Mši bude celebrovat R. D. Štěpán Smolen, farní vikář z Mladé Boleslavi.
Vložil(a): - Pondělí, 03.07. 2017 - 09:04:57 (30 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 208 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Bude: DOBRÁ VODA
V sobotu 19. srpna bude od 10 hodin sloužena poutní mše svatá v kapli Panny Marie na Dobré Vodě.
Vložil(a): - Pondělí, 03.07. 2017 - 09:03:54 (29 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 112 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Bude: KONCERT VE SV. ANNĚ
Ve čtvrtek 31. srpna od 17 hodin se můžete těšit na již tradiční koncert Dechové harmonie, souboru jablonecké Základní umělecké školy v kostele sv. Anny.
Vložil(a): - Pondělí, 03.07. 2017 - 09:02:29 (33 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 169 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Bude: KONCERT V LUČANECH
Srdečně zveme na koncert Kvarteta Martinů ve čtvrtek 31. srpna od 18 hodin do kostela Navštívení Panny Marie v Lučanech. Kvarteto hraje ve složení Lubomír Havlák (1. housle), Libor Kaňka (2. housle), Zbyňek Paďourek (viola), Jitka Vlašánková (violoncello). Zazní skladby Josefa Haydna, Antonína Dvořáka a Smyčcový kvartet Pravoslava Kohouta Reflexe, který je věnován zakladateli české dětské onkologie prof. MUDr. Kouteckému.
Vložil(a): - Pondělí, 03.07. 2017 - 09:01:20 (29 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 441 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
1713 článků (172 stránek, 10 článků na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Přejít na:
Teplota
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18 °C
22.6.2017
Aktuality
Aktuality | Archív aktualit |
10. 07. 2017 - Farní list na červenec a srpen ve formátu PDF opět ke stažení zde
26. 06. 2017 - Fotky - Kněžské svěcení Cyrila Tomáše Matějcezde
23. 06. 2017 - Fotky - Biřmování a Boží Tělo 2017zde
22. 06. 2017 - Fotky - požehnání Wallerovy kapličky na Rádle v neděli 19.6.2017zde
05. 09. 2016 - Předběžný rozvrh náboženství pro rok 2016/17 naleznete zde
08. 06. 2011 - Zde si můžete stáhnout seznam knih, které jsou k dispozici ve farní knihovně.
Počítadlo


Přihlášení do administrace
Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou
Horní náměstí­ 12 466 01 Jablonec nad Nisou
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.20 sekund
:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::