Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou

ROK SVATÉHO JOSEFA
Publikováno: Úterý, 30.03. 2021 - 09:02:46
Téma:


Již nějakou dobu slavíme rok svatého Josefa, patrona katolické církve. K tomuto roku pak byl vyhlášen dar zvláštních odpustků a to v docela velkém rozsahu. Dekret, kterým se tento duchovní dar uděluje, je trochu víc květnatý než obvykle. Pokusíme se jej zestručnit pro snazší orientaci v něm. Jedná se o tzv. plnomocné odpustky, tedy odpuštění všech časných trestů. Kromě obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysly Svatého otce, odmítnutí veškeré záliby ve hříchu a účast na akcích spojených s tímto rokem):
1. alespoň 30 minut rozjímání nad modlitbou Páně nebo účast na duchovních cvičeních  či jednodenní soustředění spojené s meditací o svatém Josefu.
2. vykonání, podle příkladu svatého Josefa, skutku milosrdenství (duchovního či tělesného).
3. modlitba svatého růžence v rodinách nebo tatáž modlitba vykonaná snoubenci.
4. svěření každodenní práce svatému Josefovi nebo vzývání svatého Josefa, aby každý, kdo si hledá práci, ji byl schopen najít a aby práce všech byla důstojnější.
5. modlitba litanií ke svatému Josefu za pronásledovanou církev a za ulehčení křesťanům, kteří trpí jakýmkoliv druhem pronásledování.
kromě toho: platně schválená modlitba nebo úkon zbožnosti ke cti svatého Josefa, zvláště 1. května, každou středu v měsíci (den zasvěcený svatému Josefu) a 19. dne každého měsíce.
V době covid opatření je dar plnomocných odpustků rozšířen na všechny: seniory, nemocné, umírající a na všechny, kteří  nemohou opouštět domov. Podmínky v těchto případech: odmítnutí záliby ve hříchu, úmysl chtít vykonat ostatní podmínky, jakmile to bude možné, modlitba ke sv. Josefu. 

Tento článek si můľete přečíst na webu Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou
http://www.farnostjablonec.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.farnostjablonec.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2565