Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou  
•   Home  •  Downloads  •  Your Account  •  Forums  •
Nabídka
· Bohoslužby
· Bude
· Bylo

· Oznámení
· Archiv
· Úvodník FL
· Poděkování

· Letní tábory
· Pronájem prostor

· Úmysly
· Historie farnosti
· Verze k tisku

· Fotogalerie
· Soubory ke stažení

· Smíření

· Kontakty
Hledat


Pokročilé vyhledávání
Na říjnové farní pastorační radě jsme probírali problém naší poslední pouti do Želiva, která jinak byla velice krásná, i když bylo hodně objížděk. 
Jedná se o to, že z přihlášených (zapsaných) poutníků jich 10 nepřišlo, a proto se muselo dost peněz doplácet. Našlo se ale několik dobrých lidí, 
kteří dluh doplatili. Tím jim také moc děkuji! Není to ale problém jen této pouti, častokrát více zapsaných lidí chybí. My objednáváme autobus 
(menší či větší) podle počtu zapsaných a osob. Když pak více lidí chybí, chybí i peníze na zaplacení a pro zúčastněné je to dražší, nebo i doplácíme
z farních peněz. Určitě se mohou přihodit komplikace na poslední chvíli, ale nemyslím, že by se to stalo hned deseti lidem. Pokud se zapíšete a 
nemůžete, byli bychom rádi, kdybyste to včas nahlásili. Jednalo se proto na farní radě i o tom, že by se případně vybíraly zálohy. A s tím vším
souvisí moje prosba: „Nenašel by se v naší farnosti někdo, kdo by se o tyto naše poutě postaral?“
S díkem P. Kolář
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Úterý, 03.12. 2019 - 11:18:15 (135 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Na podzim 2019 bychom rádi otevřeli nový kurz pro páry, které uvažují o vstupu do manželství, případně už plánují svatbu v roce 2020. Příprava zahrnuje deset diskusních setkání nad tématy týkajícími se křesťanského manželství (např. psychologie muže a ženy, komunikace, Boží plán pro manželství, sexualita a rodičovství, manželský slib, praktické otázky chodu domácnosti aj.). Cílem těchto setkání je poznat smysl manželství uzavřeného před Bohem, prohloubit vzájemný vztah snoubenců a zlepšit jejich komunikační návyky.
Termíny setkání přizpůsobíme možnostem účastníků. Zájemci se mohou domluvit se Štěpánem a Annou Pospíšilovými (tel.: 775 598 600, mail: pospisil@in.cz).
Více informací najdete také v kostele na nástěnce nebo na webových stránkách snoubenci.ascczech.cz.
Prosíme, pokud víte o snoubencích, kteří příští rok plánují sňatek v kostele, doporučte jim tuto možnost, a to i v případě, že nejsou oba věřící. Vzhledem k tomu, že po začátku setkávání již není možné přijímat další páry, je třeba se přihlásit do konce září.
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Úterý, 03.09. 2019 - 22:33:40 (178 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Na podzim 2019 bychom rádi otevřeli nový kurz pro páry, které uvažují o vstupu do manželství, případně už plánují svatbu v roce 2020. Příprava zahrnuje deset diskusních setkání nad tématy týkajících se křesťanského manželství (např. psychologie muže a ženy, komunikace, Boží plán pro manželství, sexualita a rodičovství, manželský slib, praktické otázky chodu domácnosti aj.). Cílem těchto setkání je poznat smysl manželství uzavřeného před Bohem, prohloubit vzájemný vztah snoubenců a zlepšit jejich komunikační návyky.
Termíny setkání přizpůsobíme možnostem účastníků. Zájemci se mohou domluvit se Štěpánem a Annou Pospíšilovými (tel.: 775 598 600, mail: pospisil@in.cz).
Více informací najdete také v kostele na nástěnce nebo na webových stránkách snoubenci.ascczech.cz.
Prosíme, pokud víte o snoubencích, kteří příští rok plánují sňatek v kostele, doporučte jim tuto možnost, a to i v případě, že nejsou oba věřící. Vzhledem k tomu, že po začátku setkávání již není možné přijímat další páry, je třeba se přihlásit do konce září. 
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Pondělí, 01.07. 2019 - 21:48:40 (175 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Farní pastorační rada projednávala další fungování děkanství farního obvodu Jablonec nad Nisou vzhledem k očekávaným změnám jak v personálním obsazení pastoračních pracovníků, tak ve financování chodu farnosti. 
Měsíc červen byl měsícem poutí. Je mezi námi mnoho ochotných rukou, které se podílely na úpravě okolí kostelů, na jejich přípravě a výzdobě či drobném pohoštění. Všem ochotným děkujeme, Pán Bůh zaplat´ jménem všech poutníků!
Farní pastorační rada přeje všem farníkům příjemné dny letních prázdnin, dovolených a zaslouženého odpočinku. Ani v tento letní čas nezapomínejme na Pána a odpočívejme i s Ním, ba právě s Ním!
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Pondělí, 01.07. 2019 - 21:47:52 (194 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Oznamujeme, že farní šatník je definitivně zrušen. Pokud máte nepotřebné oblečení, můžete využít bílé kontejnery Charity ČR, nejbližší kostelu je u autobusového nádraží.
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Sobota, 01.12. 2018 - 22:25:20 (288 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
V rámci sbírky na restaurování varhan začala spontánně uvnitř adopce vznikat jakási galerie osobností, které jsou spojeny s naší farností. Jako první to byl P. Antonín Bratršovský – jedna z prvních nedělních sbírek byla použita na pořízení varhanní píšťaly na jeho památku. Následoval Ernst Tschakert, který působil jako regenschori ještě ve sv. Anně, účastnil se aktivně přípravy nových varhan a od roku 1932 na ně „přesedlal“. Třetím, kdo je již trvale zapsán v našich varhanách, je P. Josef Němeček, který v naší farnosti působil jako první děkan po válce. Další osobnost, která bude mít svou píšťalu, je naživu. Je to P. Hadrian Lucke OFMCap, který se v Jablonci narodil v roce 1930 a po válce vstoupil v Německu ke kapucínům. Svoji primici měl v tehdy ještě rozestavěném kostele Srdce Ježíšova v Neugablonz. Nyní je na odpočinku v kapucínském klášteře v Ingolstadtu. Je takovým pojítkem mezi našimi farnostmi. Na píšťalu určenou na jeho památku ještě sháníme peníze – na prospektovou nám chybí asi 7000 Kč. Mezi dosavadními dárci jsou nejen naši farníci, ale i Hadrianovi příbuzní z Erfurtu a P. Antonín Kejdana z Liberce.
Další na řadě je P. Josef Němeček, který v naší farnosti působil jako první děkan po válce. I na jeho píšťalu už je upsáno několik prvních tisíc. Samozřejmě se chystáme sbírat na P. Karla Vogela, posledního německého děkana a také na samotného architekta kostela – arch. Josefa Zascheho.
Snad se to těžko ve zkratce sděluje, ale v rámci sbírky na varhany je to moc sympatická myšlenka – pomůžeme varhanám i naší historické paměti.
Borek Tichý
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Sobota, 01.12. 2018 - 22:24:32 (306 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Rádi bychom jednu zářijovou neděli odpoledne uspořádali drakiádu. Přesný termín bude oznámen v kostele a na nástěnce dle počasí. Případní pomocníci se mohou hlásit na faře.
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Pátek, 31.08. 2018 - 22:55:05 (380 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
V měsíci září bude zprovozněna menší knihovna na faře v tzv. malé spolkovně. Bude si možno zapůjčit náboženskou literaturu z různých oblastí. Termín otevření a výpůjční doba bude oznámena na začátku září.
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Pátek, 31.08. 2018 - 22:54:12 (381 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
V naší farnosti Rychnov se rozhodli, že by také rádi měli svůj funkční zvon, který by zval k modlitbě a bohoslužbám. Veřejná sbírka probíhá od května, lze přispět na číslo účtu: 60038-963232349/0800. Více se lze dočíst na stránkách města Rychnov – www.rychnovjbc.cz – sekce Veřejné sbírky, případné informace vám poskytne paní Olga Valentová.
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Pátek, 31.08. 2018 - 22:53:07 (358 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Díky získaným dotacím a veřejné sbírce i v letošním roce bude pokračovat obnova vnitřní výmalby kostela Navštívení Panny Marie v Lučanech nad Nisou za skoro 650 tis. Kč. Tentokrát se jedná o jižní stěnu kostela. Restaurátoři do původního stavu uvedou celou část za bočními oltáři až k vítěznému oblouku i s oběma bočními lunetami. Lešení je postavené až ke stropu před hlavním oltářem. Pravidelné sobotní bohoslužby zůstávají beze změny. V červenci a srpnu se ale nebudou konat koncerty komorní hudby. Nejbližší koncert vážné hudby se v lučanském svatostánku bude konat 22. září od 18 hodin. Bude to jeden z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha a zahraje japonsko-české smyčcové kvarteto. Účinkující a program bude uveden v dalším Farním listu. 
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Pondělí, 02.07. 2018 - 14:56:37 (453 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
76 článků (8 stránek, 10 článků na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Přejít na:
Teplota
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
15 °C
4.10.2020
Aktuality
Aktuality | Archív aktualit |
27. 11. 2020 - Farní list na prosinec ve formátu PDF je ke stažení zde.
25. 03. 2019 - Aktuální informace k jabloneckým varhanám a přípravě jejich opravy najdete zde.
26. 06. 2017 - Fotky - Kněžské svěcení Cyrila Tomáše Matějce zde
23. 06. 2017 - Fotky - Biřmování a Boží Tělo 2017 zde
22. 06. 2017 - Fotky - požehnání Wallerovy kapličky na Rádle v neděli 19. 6. 2017 zde
05. 09. 2016 - Předběžný rozvrh náboženství pro rok 2016/17 naleznete zde.
08. 06. 2011 - Zde si můžete stáhnout seznam knih, které jsou k dispozici ve farní knihovně.
Počítadlo


Přihlášení do administrace
Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou
Horní náměstí­ 12 466 01 Jablonec nad Nisou
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.90 sekund
:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::