Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou  
•   Home  •  Downloads  •  Your Account  •  Forums  •
Nabídka
· Bohoslužby
· Bude
· Bylo

· Oznámení
· Archiv
· Úvodník FL
· Poděkování

· Letní tábory
· Pronájem prostor

· Úmysly
· Historie farnosti
· Verze k tisku

· Fotogalerie
· Soubory ke stažení

· Smíření

· Kontakty a účty
Hledat


Pokročilé vyhledávání
Milí farníci, práce v kostele, Bohu díky, zdárně pokročily a blíží se začátek druhé etapy, což je vymalování. Uskutečnil jsem s ekonomickou radou výběrové řízení z nabídky tří malířských firem. Teď je důležitá chvíle k posledním úpravám, opravám, dokončení, doplnění apod., abychom to nedělali po malování! Proto prosím všechny, kdo k tomu máte co říci, máte konstruktivní a reálné nápady, připomínky, abyste si udělali čas a ve středu 5. května večer v 19 hodin bychom se setkali z důvodu covidu v kostele a na místě bychom to probrali. Pokud nemůžete přijít, tak nám to zavolejte, napište e-mailem či SMS. Moc vám všem předem děkuji za spoluzodpovědnost a spolupráci!
Oldřich Kolář
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Neděle, 02.05. 2021 - 15:19:54 (50 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Již od loňského podzimu, kdy v našem hlavním kostele začaly naplno zednické práce, jsme se „nastěhovali“ do chrámu Nejsvětější Trojice ve Mšeně. Od té doby nastalo paní Márii Linhardové kostelničení na „plný úvazek“! Vzorně se o náš kostelík ve Mšeně stará a obzvláště teď v zimě to bylo náročné, protože tam bývá skoro hodinu přede mší svatou. A ještě nějakou dobu, dokud nevymalujeme, to bude pokračovat. Proto bych jí touto cestou chtěl za nás všechny moc poděkovat a přidat dík i paní Renatě Svátkové, která ji někdy střídá. A ještě bych chtěl vyjádřit díky rodině Vaistauerových, kteří se starají o kostel v Rýnovicích a v této době jsou tam mše svaté každou neděli. Tak všem těmto upřímné díky a Pán Bůh zaplať!
Oldřich Kolář
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Neděle, 02.05. 2021 - 15:12:20 (52 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Jsem opravdu moc rád, že je pro vás přijímání Pána Ježíše v eucharistii tak moc důležité a když nemůžete kvůli omezením být na mši svaté v kostele, přicházíte k přijímání po sledování mše svaté v televizi či na internetu. A nejen to, ale donášíte svaté přijímání i nemocným a těm, kteří nemůžou. Nějak v tom prožívám jakoby dobu prvních křesťanů a nebo doby pronásledování. Svaté přijímání je pro nás tou největší duchovní posilou, vždyť k nám přichází náš Spasitel! Jen mám k vám prosbu, kdo máte doma burzičky a nebo korporálky, ve kterých jste přenášeli eucharistii, abyste nám je vrátili! Děkuji!
Oldřich Kolář
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Neděle, 02.05. 2021 - 15:09:52 (53 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Papež František vyhlašuje od 1. května do 31. května růžencový maraton za konec pandemie. Již loni vedl papež modlitbu růžence z Vatikánských zahrad v první vlně pandemie.
Motto  této iniciativy zní: „Z celé církve ustavičně stoupala modlitba k Bohu“ (srv. Sk 12,5). „Tato iniciativa propojí zvláštním způsobem všechny mariánské svatyně světa, aby tak podpořila věřící, rodiny a společenství věřících v modlitbě růžence za konec pandemie,“ uvádí Papežská rada pro novou evangelizaci.
Iniciativa propojí věřící online prostřednictvím 30 poutních míst, kam patří Čenstochová, Lurdy, Medžugorje, Fatima, Loreto, Nazareth, atd.
I když nemůžeme v této době ještě cestovat např. do Medžugorje, máme i v našem okolí významná poutní místa,  jako jsou Hejnice, Filipov, Bozkov nebo Jablonné v Podještědí.
Více informací o růžencovém maratonu lze nalézt v článku v Katolickém týdeníku č. 18. 

Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Neděle, 02.05. 2021 - 15:07:07 (50 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Pánu Bohu díky, neboť zednická oprava vnitřní omítky v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně byla dokončena. Je tam ještě několik míst, ale ta budou opravena po postavení lešení při malování, aby se lešení nemuselo stavět a platit dvakrát. Zároveň nám stavební firma opravila omítky ve dvou suterénních místnostech na faře (bývalá dílna a šatník). To tedy znamená, že se začínáme soustřeďovat na vymalování našeho kostela. Máme již dvě nabídky od malířských a lešenářských firem a na jednu ještě čekáme. Prosím, myslete na nás v modlitbě, abychom vybrali ty správné odborníky. Termín začátku malování odhaduji na červen a konec do dvou měsíců, tedy do srpna. Opět děkuji, že stále myslíte na finanční stránku obrovského projektu obnovy našeho kostela. Na varhany již vybráno máme, zednické práce jsou zaplacené, tak ještě to malování (přičemž větší část peněz už taky máme připravenou). Takže díky Pánu Bohu a vám všem!                        Oldřich Kolář

Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Úterý, 30.03. 2021 - 09:10:30 (62 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
DARY DO FONDU OPRAV
Stav k 20. 2. 2021: …………………..………….....… 43 550,– 
Příjmy 21. 2. 2021 – 20. 3. 2021: …………………..…. 8 650,–
Čerpáno v březnu: …………………………….….… 52 000,–

Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Úterý, 30.03. 2021 - 09:07:42 (56 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
DARY DO MZDOVÉHO FONDU
Stav k 20. 12. 2020: ………………..………….....… 175 806,– 
Příjmy 21. 12. 2020 – 20. 3. 2021: ………………..…. 65 900,– 
Čerpáno leden – březen: ………………...……….....… 41 680,–

Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Úterý, 30.03. 2021 - 09:06:21 (52 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Jak to bylo a je s naším farním účtem?
Původně měla každá farnost jen jeden účet, a tak to zůstalo i nadále u všech mimo Jablonce nad Nisou a Janova, kde je zvlášť účet oprav kostela v Bedřichově. Na farní ekonomické radě jsme začali řešit skutečnost, že v důsledku odluky církve od státu začínají diecéze šetřit a ruší místa laických pomocníků ve farnostech (tzv. pastorační asistenty). Z toho důvodu jsme se rozhodli na farní ekonomické radě rozdělit vaše dary na účet farnosti variabilními symboly na potřeby: opravy, mzdy a ostatní. To funguje i nadále. Praxe však ukázala, že je mnohem jednodušší pro účetnictví, když bude mít každá potřeba svůj vlastní účet, proto byly zřízeny dva nové. Hlavní farní účet zůstal nezměněn – 2200995750/2010 a přibyl účet – opravy: 2001332479/2010 a účet – mzdy: 2401813773/2010. Tím se posílání darů v Jablonci zjednodušuje. Variabilní symboly už tedy nemusíte používat a peníze posílejte podle účelu na příslušný účet – opravy, mzdy, nebo ostatní. To ostatní je na výdaje z hlavního účtu farnosti: elektřina, plyn, voda, kanalizace, popelnice, svíčky, olej na svícení, úklidové pomůcky a prostředky, kancelářské potřeby apod. Na vaše dary vám rádi vystavíme potvrzení.
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Pondělí, 01.03. 2021 - 21:03:13 (63 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Zároveň chci poděkovat vám všem, milí farníci, kteří i v této době zkoušky, nezapomínáte posílat finanční dary a příspěvky (jako nedělní sbírky). Stále totiž pokračuje oprava v kostele. V době, kdy se tam pro mráz nedá pracovat, pracujeme na rekonstrukci dvou místností v suterénu fary (bývalá dílna a šatník) a chystáme se na postupnou opravu vnitřních omítek ve věži. Chci poděkovat i třem důchodcům, kteří darovali na kostel svůj dar 5 000 Kč, který nedávno dostali od státu. Moc děkuji i těm, kteří jste se rozhodli a trvalým příkazem stále posíláte peníze na mzdový účet. Díky tomu nyní můžeme platit i technického pracovníka (generální úklid na faře a ve věži, mnohé drobné práce). Oldřich Kolář
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Pondělí, 01.03. 2021 - 21:00:41 (56 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Za značnou pomoc v naší ekonomické radě, především mnohé výpočty, tabulky a grafy ekonomické situace v naší farnosti, patří dík Janu Suchánkovi. Jenda navázal na těžké začátky naší první ekonomické rady a zase nás posunul o velký kus dál, díky své dlouholeté ekonomické zkušenosti. Nyní ukončil své působení ve farní ekonomické radě, ale přislíbil, že nadále zůstane alespoň naším externím poradcem. Jendo, veliký dík za všechno, za celou farnost a Pán Bůh zaplať! Oldřich Kolář
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Pondělí, 01.03. 2021 - 20:59:29 (54 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
106 článků (11 stránek, 10 článků na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Přejít na:
Teplota
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
17 °C
5.9.2021
Aktuality
Aktuality | Archív aktualit |
09. 09. 2021 - Farní list na září ve formátu PDF je ke stažení zde.
25. 03. 2019 - Aktuální informace k jabloneckým varhanám a přípravě jejich opravy najdete zde.
26. 06. 2017 - Fotky - Kněžské svěcení Cyrila Tomáše Matějce zde
23. 06. 2017 - Fotky - Biřmování a Boží Tělo 2017 zde
22. 06. 2017 - Fotky - požehnání Wallerovy kapličky na Rádle v neděli 19. 6. 2017 zde
05. 09. 2016 - Předběžný rozvrh náboženství pro rok 2016/17 naleznete zde.
08. 06. 2011 - Zde si můžete stáhnout seznam knih, které jsou k dispozici ve farní knihovně.
Počítadlo


Přihlášení do administrace
Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou
Horní náměstí­ 12 466 01 Jablonec nad Nisou
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.90 sekund
:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::