Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou  
•   Home  •  Downloads  •  Your Account  •  Forums  •
Nabídka
· Bohoslužby
· Bude
· Bylo

· Oznámení
· Archiv
· Úvodník FL
· Poděkování

· Letní tábory
· Pronájem prostor

· Úmysly
· Historie farnosti
· Verze k tisku

· Fotogalerie
· Soubory ke stažení

· Smíření

· Kontakty a účty
Hledat


Pokročilé vyhledávání
Kněžské svěcení prováděné mimo biskupský kostel – katedrálu – je mimořádný svátek a pocta pro příslušnou farnost. V biskupském archivu se díky aktivitě našeho farníka Ing. Karla Vogta a vstřícnosti biskupského archiváře Mgr. Martina Baruse našly záznamy ze 30. let, potvrzující, že první a dosud jediné kněžské svěcení se konalo v Jablonci nad Nisou 29. června 1933. (Z toho plyne, že svěcení Víta Machka v sobotu 2. dubna 2016 je teprve druhá slavnost tohoto druhu v historii kostela.) Šlo dokonce o svěcení dvojité. Svátost kněžství přijali Erich Goldammer, nar. 20. 6. 1909 v Jablonci n. N., a Alfred Seidel, nar. 11. 7. 1909 ve Mšeně. Nejedná se vlastně o tak dávnou minulost, protože pan inženýr Vogt jako mšenský starousedlík P. Seidela osobně znal. 
Ve večerním vydání novin Gablonzer Tagblatt ze dne svěcení vyšel tehdy pod názvem Kněžské svěcení v Jablonci článek tohoto znění:
Dnes dopoledne v 10.00 hod. se konalo v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou kněžské svěcení pánů Ericha Goldammera a Alfreda Seidela. Svěcení se na oproti zvyku nekonalo v biskupském kostele v Litoměřicích. Biskup Dr. Anton Weber z Litoměřic, který svěcení vedl, dorazil do Jablonce již včera večer. Kostel, přeplněný dlouho před začátkem slavnosti (mnozí čekali již od šesti hodin ráno), byl vyzdoben jedlovou zelení. V 10.00 hod byl biskup společně s kněžskými kandidáty a četnými kněžími veden ve slavnostním průvodu z budovy děkanství do kostela, kde obřady začaly. Po skončení svěcení byli nově vysvěcení kněží opět ve slavnostním průvodu odvedení na děkanství. 
Následkem silné tlačenice v kostele došlo k četným případům nevolnosti, takže skupina samaritánů dobrovolného hasičského sboru pod vedením Dr. Rückera, která před kostelem postavila stan, musela v šedesáti pěti případech poskytnout první pomoc.
Na svěcení se připravoval samozřejmě i tehdejší chrámový pěvecký sbor. Jeho členové byli ještě den před svěcením veřejně nabádáni v ranním vydání novin Gablonzer Tagblatt: Dnes ve středu 28. června večer se ve 20.15 hod konají poslední zkoušky chrámového sboru v kostele sv. Anny k příležitosti svěcení kněží. Je to poslední zkouška. Všechny členy naléhavě vyzýváme, aby přišli včas!
Dalším předválečným místním bohoslovcem byl Franz Mizera, nar. 14. 10. 1913 v Nové Vsi nad Nisou. Ten ale nebyl svěcen v Jablonci, nýbrž v litoměřické katedrále (29. 6. 1938). Nicméně primici v Jablonci nejspíše měl. Kněžská svěcení mimo katedrálu se konala častěji právě za episkopátu biskupa Webera (např. Libáň, Sobotka, Filipov). 
Borek Tichý a Karel Vogt
Vložil(a): Borek Tichý - Pátek, 01.04. 2016 - 22:43:03 (1377 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Seznam duchovních správců farnosti Janov nad Nisou.
Vložil(a): Ludmila Macková - Pátek, 30.07. 2010 - 10:52:52 (4167 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Seznam duchovních správců farnosti (resp. lokálie) Rýnovice. Farnost byla zřízena roku 1852, předtím zde byla expositura z Liberce.
Vložil(a): Ludmila Macková - Pátek, 11.09. 2009 - 11:57:04 (3517 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Kostel Ducha svatého v Rýnovicíh pochází z let 1697 - 1698 od známého pražského stavitele Marcantonio Canevalle (1652 – 1711), architekt kostela v Hejnicích, sv. Voršili v Praze či zámeckého chrámu Zvěstování Páně v Duchcově. Chrám byl vysvěcen 18. ledna 1699. Jendá se o jednoduchou raně barokní stavbu. Interiér byl několikrát obnovován. Poslední velká renovace proběhlav letech 1992 - 1994.

Vložil(a): Ludmila Macková - Pátek, 11.09. 2009 - 11:54:37 (4605 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 3)

Seznam jabloneckých kněží - správců farnosti (administrátoři, faráři, děkani). Seznam bude postupně doplněn i o data úmrtí jednotlivých kněží, případně o další informace o nich.

Farnost byla založena 4.3. 1737 A.D.

Vložil(a): Ludmila Macková - Pátek, 22.05. 2009 - 12:09:40 (6854 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 5)

Když naši předkové přemýšleli, komu zasvětit nový kostel v Jablonci nad Nisou, tak se ve veřejném hlasování rozhodli pro tajemství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Tato jejich volba je tedy i pro nás závazkem, abychom ji hlouběji poznávali a prožívali.

V církvi (jak na východě, tak na západě) se postupně s rozvojem teologie rozvíjela i zbožnost a různé formy úcty. Postupně tak krystalizovala i úcta k Srdci Páně, o kterou se zasloužilo mnoho svatých (Bonaventura, Albert Veliký, Gertruda, Kateřina Sienská, Petr Kanisius). Ovšem na prvním místě je potřeba jmenovat sv. Markétu Marii Alacoque. Té se dostalo roku 1675 v klášteře v Paray-le-Monial (nedaleko Cluny a Taizé) zjevení Pána Ježíše - tato scéna je zachycena v našem děkanském chrámu na okenní vitráži vpravo od svatostánku, který ji vyzval k šíření této úcty s příslibem hojného požehnání pro místa, kde bude obraz Srdce Páně uctíván. Zárove?? se na základě tohoto zjevení rozšířila praxe tzv. devíti prvních pátků, které jsou spojeny s mnoha přísliby, zvláště s příslibem šťastné smrti. Jde o přijetí svátosti smíření a sv. přijímání na smír všem urážkám Spasitele. Úcta se nejprve rozšířila ve Francii a Polsku, ale pak i dále, až ji papež blahoslavený Pius IX. v roce 1856 zavedl pro celou církev. A tehdejší litoměřický biskup Augustin Hille naši diecézi Srdci Páně slavnostně zasvětil.

Vložil(a): Leoš Beran - Středa, 04.06. 2008 - 21:03:51 (3226 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 5)
stepanp nám odeslal(a) následující článek: "Každý kostel je někomu zasvěcen. Určení komu je zasvěcen se po provedeném zasvěcení nesmí měnit. (CIC 1218)

Protože tedy každý chrám má svého nebeského patrona či je zasvěcen nějakému tajemství ze života Pána Ježíše či tajemství Božímu, bude dobré si tyto tzv. tituly připomenout. Jak věří Církev, má tento titul zvláštní vztah k místu (např. dotyčný svatý je patronem celého města). V závorce je uvedeno datum slavení v Církvi.
"

Vložil(a): Štěpán Pospíšil - Pondělí, 10.09. 2007 - 17:16:39 (3407 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 5)
stepanp nám odeslal(a) následující článek: "

Narodil se 29. března 1934 ve Velké Losenici na Vysočině.
V roce 1953 v Novém Městě na Moravě vystudoval gymnázium. V roce 1956 byl promován na učitele českého a ruského jazyka. Pět let působil jako učitel na základní škole v Souši u Mostu. V roce 1961 byl přijat do semináře a na bohosloveckou fakultu, kterou v roce 1966 úspěšně dokončil. V témže roce 24. června byl v katedrále sv. ? těpána vysvěcen na kněze biskupem ThDr. Františkem Tomáškem - administrátorem pražské arcidiecéze.
Jeho prvním působištěm byly Litoměřice, kde působil jako vikarista u katedrály a zárove?? na konzistoři. Od 1. února 1968 byla pak jeho působištěm Libu?? a okolí v okr. Jičín. V roce 1975 mu hrozilo odnětí tzv. státního souhlasu, avšak po jednáních kapitulní konzistoře se státními úřady byl nakonec pouze přeložen do farnosti Horní Tanvald a okolí, kde působil do roku 1990. K 1. říjnu 1990 byl ustaven děkanem ve farnosti Jablonec nad Nisou a okolí, kde působil až do své smrti dne 16. května 2006. "

Vložil(a): Štěpán Pospíšil - Pondělí, 10.09. 2007 - 17:15:05 (5827 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 4.63)
Teplota
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
2 °C
9.1.2022
Aktuality
Aktuality | Archív aktualit |
10. 01. 2022 - Farní list na leden ve formátu PDF je ke stažení zde.
29. 11. 2021 - Na video pana Gorčíka ze svěcení zvonu v Rychnově u Jablonce n. N. se můžete podívat zde. Také si můžete poslechnout písně, které zazněly při svěcení zvonu (zde a zde).
25. 03. 2019 - Aktuální informace k jabloneckým varhanám a přípravě jejich opravy najdete zde.
26. 06. 2017 - Fotky - Kněžské svěcení Cyrila Tomáše Matějce zde
23. 06. 2017 - Fotky - Biřmování a Boží Tělo 2017 zde
22. 06. 2017 - Fotky - požehnání Wallerovy kapličky na Rádle v neděli 19. 6. 2017 zde
05. 09. 2016 - Předběžný rozvrh náboženství pro rok 2016/17 naleznete zde.
Počítadlo


Přihlášení do administrace
Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou
Horní náměstí­ 12 466 01 Jablonec nad Nisou
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.76 sekund
:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::