Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou  
•   Home  •  Downloads  •  Your Account  •  Forums  •
Nabídka

· Bohoslužby
· Bude
· Bylo

· Oznámení
· Archiv
· Úvodník FL
· Poděkování

· Letní tábory
· Pronájem prostor

· Úmysly
· Historie farnosti
· Verze k tisku

· Fotogalerie
· Soubory ke stažení

· Smíření

· Kontakty
Hledat


Pokročilé vyhledávání
Ve vánoční době se můžete těšit na dva koncerty, které se budou konat v kostele Navštívení Panny Marie v Lučanech. Ve středu 25. prosince v 15 hodin
zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání komorního orchestru Bohemia, smíšeného sboru Kvintus a hostů, dirigovat bude Jiří Doubek. Smíšený
pěvecký sbor Sokol Huntířov pod vedením Věry Paldusové se představí v sobotu 28. prosince v 17.30. Koncerty se konají za podpory lučanské farnosti
a Města Lučany nad Nisou, dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu lučanského kostela.
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Úterý, 03.12. 2019 - 11:06:47 (23 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Všichni jste srdečně zváni na čtvrtý benefiční koncert pro rychnovský zvon. Koncert se koná ve čtvrtek 26. prosince na svátek svatého Štěpána od 15 hodin
v kostele sv. Václava v Rychnově u Jablonce n. N. a zazpívá na něm Rychnovské trio +. 
Kostel bude pro veřejnost otevřen od 14.30 do 16 hodin. Přijďte se podívat na betlém a společně zazpívat koledy. Výtěžek z koncertu bude věnován na 
pořízení nového zvonu. 
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Úterý, 03.12. 2019 - 11:05:18 (14 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Srdečně zveme na tradiční koledování v kostelíčku sv. Jana Nepomuckého nad Železným Brodem na svatého Štěpána 26. prosince od 13.30. Hlasování
koledníků minulý rok rozhodlo prostou většinou, že letos zahájíme „polskými koledami“, které nacvičí a přednese kostelíčkový filharmonický sbor. 
Poté se přidají všichni přítomní s koledami českými. 
Zveme všechny zpěváky i nezpěváky z blízka i z dáli. Přijďte se potěšit srdečnou pouštěckou atmosférou.

Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Úterý, 03.12. 2019 - 11:02:01 (11 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Letošní svátek evangelisty sv. Jana připadá na pátek 27. prosince. Při bohoslužbě v hlavním kostele v 17 hodin bude žehnáno víno k jeho cti. 
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Úterý, 03.12. 2019 - 11:00:27 (12 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Na svátek sv. Rodiny nazaretské v neděli 29. prosince při dopoledních bohoslužbách budou mít manželé příležitost obnovit svůj manželský slib, kterým
mezi sebou uzavřeli pouto lásky. Jistě bude dobré, když na tuto událost vezmou s sebou i své děti, případně vnoučata. 
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Úterý, 03.12. 2019 - 10:59:05 (12 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Mezi dobré zvyky naší farnosti patří i celodenní adorace nejen na první pátek v měsíci, ale také na konci kalendářního roku, tedy v úterý 31. prosince.
Od 9 hodin ráno bude možnost adorace před Nejsvětější Svátostí v kapli až do 16 hodin, kdy bude zakončena mší svatou a po ní bude následovat svátostné
požehnání. Zároveň prosíme, abyste si již nyní rozmysleli, v jakou dobu byste rádi adorovali, a pak se zapsali na jednotlivé půlhodiny.
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Úterý, 03.12. 2019 - 10:57:54 (12 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Koncert s vynikajícím Iuventus, gaude! pod vedením Tomáše Pospíšila uvedl oficiální zahájení restaurátorské práce na našich varhanách. Vyjmutím prvních
prospektových píšťal byla odstartována více než dvouletá náročná restaurátorská práce. Té se ujala rodinná firma se stopadesátiletou tradicí z nedalekého
Budyšína Hermann Eule Orgelbau GmbH. Hosté z firmy představili plánované práce i časový harmonogram: Ke 150. výročí narození architekta Josefa Zascheho,
tedy 9. 11. 2021, chtějí rozehrát první dva prospektové rejstříky a k 90. výročí svěcení kostela, které bude 24. 4. 2022, by rádi rozezněli celé varhany.
Varhany nám budou ještě hrát do velikonoční doby, kdy budou vyjmuty všechny další píšťaly. Sbírka během koncertu přinesla na opravu varhan neuvěřitelných
34 500 Kč. Více o koncertu se dozvíte na stránkách www.jabloneckevarhany.cz. Na stránkách také můžete stále adoptovat píšťaly a překvapit blízké Adopčním 
listem pod stromečkem.
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Úterý, 03.12. 2019 - 10:49:16 (9 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
V listopadu rada projednávala náměty z řad farníků. Jedním ze zajímavých námětů byl návrh na farní setkávání rodičů a dětí jednou měsíčně. Prosíme proto
rodiče, které tento námět zaujal, aby se do této aktivity mladé části farnosti zapojili a přišli se svými představami a nápady za členy rady, příp. za 
panem děkanem. Rádi budeme takové aktivitě nápomocni! 
Farní pastorační rada působí v současném složení již od roku 2015. Proto byl podán návrh na personální obnovu farní pastorační rady, a to v první
polovině roku 2020. Již nyní můžete přemýšlet a navrhovat vhodné kandidáty, kteří by měli o tuto činnost v dalším, pro farnost tak náročném období 
zájem. 
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Úterý, 03.12. 2019 - 10:46:33 (9 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
V pondělí 25. listopadu se v kaufbeurenském klášteře sv. Krescencie uskutečnila malá slavnost. Představená kláštera sestra Maria Martha Lang OSF a farář
 města Kaufbeurenu P. Bernhard Waltner zapečetili relikviář s ostatkem, který naše farnost dostala letos v září. Zdá se, že německé a naše církevní 
předpisy se ohledně relikvií trochu liší, a proto jsme dostali relikviář z Německa nezapečetěný. Praxe v Čechách je však jiná – relikvie mají být 
zapečetěné tou církevní autoritou, která může garantovat jejich pravost. Proto děkan Oldřich Kolář v doprovodu autora relikviáře ak. soch. Zdeňka
 Lhotského a Borka Tichého navštívili při příležitosti 18. výročí svatořečení domov této světice, kde se od 18.30 konala slavnostní mše s následným
 světelným procesím k rodnému domu a do kláštera sv. Krescencie. Předtím proběhlo od 16 hodin pečetění relikviáře. Potřebné pečetítko jsme přivezli
z Jablonce – byl do dar naší uměleckoprůmyslové školy klášteru. Nese iniciály S (Sigillum) C (Crescentiakloster) F (Franziskanerinnen) K (Kaufbeuren) 
a vyryl je odborný učitel rytí Vojtěch Dostál. Vznikl krásný drobný artefakt, který všichni zúčastnění obdivovali, stejně jako velký relikviář. Při
 večerní mši koncelebroval P. Oldřich společně s B. Waltnerem, P. Sarapatkou a novoknězem P Dominikem Hartmannem. P. Waltner vyjádřil radost nad tímto
 znamením společenství s naší farností. Po průvodu proběhlo přátelské posezení v refektáři kláštera a poté se sv. Krescencie se svým doprovodem vrátila
 do Jablonce už natrvalo. Její relikviář bude umístěn na svatostánku děkanského kostela.
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Úterý, 03.12. 2019 - 10:44:45 (9 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
V rámci letošního mimořádného misijního měsíce jsme uspořádali v sobotu 19. října tvořivou dílnu na faře. Část z nás tvořila model mostu, který nám
symbolizuje spojení mezi dvěma břehy nebo mezi dvěma lidmi nebo mezi člověkem a Bohem. Zároveň samotné označení MOST můžeme vykládat jako zkratku
(modlitba, oběť, služba, tvořivost). Druhá část společně napekla skoro 200 vynikajících koláčků, které jsme po nedělní misijní mši svaté prodávali 
a zájem byl velký. Celou neděli jsme pak zakončili setkáním a svědectvím moravského misionáře v Mexiku P. Jiřího Brabce, LC. Ten nám představil svoji
pastorační činnost na poloostrově Yucatan, kde má na starosti ještě s jedním knězem území s jedním městem a 35 vesnicemi o rozloze 5000 km2 (víc než
polovina naší diecéze). Jeho poutavé povídání bylo opravdu velmi podnětné. Za prodej koláčků se utržilo 11 342 Kč a sbírky během nedělních bohoslužeb
činily 24 004 Kč, takže celkem se na misie vybralo 35 346 Kč.
Zajímavostí misijní mše byla i účast letos již druhé skupiny návštěvníků z našeho partnerského města Kauf-beuren a také fakt, že tato letošní nedělní
slavnost připadla přesně na narozeniny sv. Krescencie z Kaufbeuren (20. října 1682). 
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Pondělí, 04.11. 2019 - 09:57:45 (17 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
805 článků (81 stránek, 10 článků na stránku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Přejít na:
Teplota
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
3 °C
18.1.2020
Aktuality
Aktuality | Archív aktualit |
06. 01. 2020 - Farní list na leden ve formátu PDF je ke stažení zde.
25. 03. 2019 - Aktuální informace k jabloneckým varhanám a přípravě jejich opravy najdete zde.
26. 06. 2017 - Fotky - Kněžské svěcení Cyrila Tomáše Matějce zde
23. 06. 2017 - Fotky - Biřmování a Boží Tělo 2017 zde
22. 06. 2017 - Fotky - požehnání Wallerovy kapličky na Rádle v neděli 19. 6. 2017 zde
05. 09. 2016 - Předběžný rozvrh náboženství pro rok 2016/17 naleznete zde.
08. 06. 2011 - Zde si můžete stáhnout seznam knih, které jsou k dispozici ve farní knihovně.
Počítadlo


Přihlášení do administrace
Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou
Horní náměstí­ 12 466 01 Jablonec nad Nisou
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.16 sekund
:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::