Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou

DO NOVÉHO ROKU
Datum: Pondělí, 10.01. 2022 - 17:57:44
Téma:


Vytkl jsem si za úkol napsat sem pár vět o pastoračních výhledech naší farnosti na rok 2022, ale pro samou zavalenost pastorací jsem to málem nestihl. Je to asi dobrá zpráva. Nakonec tu tedy pouze poděkuji Pánu, že je na faře celkem živo, že máme dospělé zájemce o křest, že se vyučuje náboženství, že se konají přípravy na první svaté přijímání a na biřmování, že tu aspoň občas bývají přednášky a setkávají se zde společenství. Doba covidová leckde vzdálila farníky kostelu, faře i sobě navzájem. Kéž by se nám dařilo klást tomuto tlaku na individualizaci, privatizaci a virtualizaci zbožnosti odpor. Chraňme zranitelné, ale nezalezávejme do děr.
Přál bych si, aby se začínající rok nesl ve znamení návratu života do kostela i na faru. Náš duchovní život se rodí před Pánem na kolenou, k růstu však potřebuje i podporu živých bratrů a sester. Pokud vám ve farnosti nějaké společenství chybí, neváhejte se ozvat.
P. Štěpán Smolen

Tento článek najdete na webu Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou
http://www.farnostjablonec.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.farnostjablonec.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2730