Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou

KOSTELNÍ SBÍRKY
Datum: Neděle, 31.10. 2021 - 18:01:15
Téma:


Děkujeme všem farníkům za dary do kostelních sbírek. Všechny tyto příspěvky (nedělní sbírky do košíčku a do kasičky) jsou určeny pro potřeby farnosti (tedy zůstávají ve farnosti). Pouze deset sbírek v roce je tzv. vyhlášených biskupstvím a ty se pak zasílají na konkrétní účel (misie, charita, církevní školství, atd.). Z našich farních sbírek je pak financován běžný provoz farnosti (energie, služby, opravy, nákupy materiálů, apod.). Zároveň děkujeme za vaše příspěvky na farní účty (běžný, opravárenský a mzdový). Pán Bůh zaplať za vaše dary.Tento článek najdete na webu Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou
http://www.farnostjablonec.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.farnostjablonec.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2685